Starożytne budowle Majów w Meksyku były orientowane nie tylko według położenia Słońca czy Księżyca, ale także Drogi Mlecznej – uważa dr Stanisław Iwaniszewski zajmujący się problemami archeoastronomii.

Dr Iwaniszewski, pracujący w meksykańskim Narodowym Instytucie Antropologii i Historii, kieruje polsko-meksykańskim projektem badawczym obejmującym poszukiwania ukrytych treści astronomicznych w dawnej architekturze Meksyku.

W prowincji Chiapas zbadano już ponad sto obiektów związanych z kulturą Majów – świątyń, piramid, grobowców, platform obrzędowych, pałaców. Występują w nich pewne prawidłowości.

Kompleksy budowli sytuowane są najczęściej wzdłuż linii północ-południe przy wykorzystaniu naturalnego spadku terenu. Przy czym góra związana jest z północą, a dół z południem” – wyjaśnia dr Iwaniszewski.

Większość obiektów orientowana jest na Drogę Mleczną, która musiała odgrywać znacznie większą rolę w astronomii i astrologii Majów niż dotąd sądziliśmy” – podsumowuje dr Iwaniszewski.

Autor

Marcin Marszałek