W Unii Europejskiej dostrzeżono rosnące znaczenie gospodarcze i polityczne sektora kosmicznego, co dało impuls do prac nad stworzeniem Europejskiej Polityki Kosmicznej. Możliwości uczestnictwa Polski i innych krajów kandydujących do UE w programach Europejskiej Polityki Kosmicznej były tematem czwartkowego seminarium zorganizowanego w Warszawie przez Europejską Agencję Kosmiczną i Unię Europejską.

Główne kierunki działań Unii w sektorze kosmicznym to rozwój europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo (patrz Zapadła zgoda w kwestii Galileo“>wcześniejsze doniesienia) oraz prace nad stworzeniem niezależnego potencjału europejskiego w zakresie obserwacji satelitarnej Ziemi. Program Galileo, będący systemem cywilnym, ma stanowić alternatywę dla amerykańskiego systemu GPS. Natomiast GMES pozwoli uniezależnić Europę od danych z obserwacji satelitarnych uzyskiwanych z USA. Wskazuje się na zastosowanie tego systemu do badań środowiska, równocześnie jednak duże znacznie ma aspekt strategiczny uzyskiwanych informacji.

Spotkanie stworzyło okazję do nawiązania roboczych kontaktów z utworzoną niedawno nową agendą Unii Europejskiej Space Unit” – powiedział Jakub Ryzenko z Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska zostanie włączona do programów Galileo i GMES. Będzie też uczestniczyć w planowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć w ramach Europejskiej Polityki Kosmicznej” – podkreślił Jakub Ryznenko.

Autor

Marcin Marszałek