17 września rusza VII Dolnośląski Festiwal Nauki. Oprócz Wrocławia imprezy festiwalowe odbędą się także w Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Jeleniej Górze i Legnicy. W programie festiwalu znajdują się liczne popularnonaukowe wykłady, w tym wiele o tematyce astronomicznej.

Organizatorzy o festiwalu: “Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

Chcielibyśmy, aby nauka nie była postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Chcemy przybliżyć jej tematy, problemy, które rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną, pokazać jej postęp w różnych dyscyplinach oraz nowe kierunki, jak biotechnologia, nanotechnika i nanotechnologia. Nie unikamy spraw trudnych i drażliwych, a podejmowane tematy są odpowiedzią na ważne dylematy społeczne. W atrakcyjnej, zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie staramy się prezentować osiągnięcia nauki we wszystkich dziedzinach wiedzy.“.

W festiwalu biorą udział Wrocławskie uczelnie i instytuty PAN: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Akademia Rolnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Papieski Wydział Teologiczny, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

Instytut Astronomii UWr przygotował wiele wykładów na temat Układu Słonecznego i Słońca. W programie jest także podsumowanie przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej. Odbędą się także obserwacje Słońca teleskopem, obserwacje nieba wieczornego i porady dla obserwatorów nieba.

Więcej na temat wykładów i spotkań w stronach festiwalu: http://www.festiwal.wroc.pl/

Strona Instytutu Astronomii UWr: http://www.astro.uni.wroc.pl/

Autor

Wojciech Lizakowski