W Zakładzie Fizyki Słońca w Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu opracowano Nowe przyrządy do badania Słońca. Są to fotometr słoneczny SPHINX – do badania krótkookresowych zmian poziomu promieniowania rentgenowskiego Słońca oraz HIBREX – przeznaczony do śledzenia oscylacji i efektów falowych w koronie słonecznej. Polska heliofizyka cieszy się dużym uznaniem w świecie.

Na niedawnym Kongres COSPAR w Paryżu“>kongresie COSPAR w Paryżu duże zainteresowanie wzbudziły nasze badania Słońca, prowadzone w kończącej się już misji Koronas-F. Na tym satelicie znajdowały się dwa polskie przyrządy (Diogenes i RESIK), służące do rejestracji rozbłysków rentgenowskich oraz do badania składu chemicznego korony słonecznej” – mówi doc. Janusz Sylwester, kierownik Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN.

Polskie przyrządy, znajdujące się na satelicie Koronas-F, dostarczyły wielu nowych danych o Słońcu.

Zarejestrowały one około miliona rentgenowskich widm gwiazdy oraz zaobserwowały ponad 1000 rozbłysków słonecznych. Ważnym osiągnięciem było także określenie ilości chloru w koronie słonecznej, a wcześniej – wykrycie w niej zwiększonej obfitości potasu.

Na kongresie COSPAR omawialiśmy propozycję współpracy w nowej, planowanej na najbliższe lata rosyjskiej misji Koronas-Foton, a także rozwinięcie badań, prowadzonych wcześniej przez satelity Koronas I w 1994 roku i Koronas-F w latach 2001-2003. Na nich też znajdowały się polskie przyrządy. Teraz mamy szansę umieszczenia naszego przyrządu SPHINX na pokładzie satelity Koronas-Foton” – zaznacza doc. Sylwester.

Rysuje się również możliwość współpracy z Indiami, które intensywnie rozwijają swój program kosmiczny. Polskie przyrządy, takie jak HIBREX, mogłyby być umieszczane na pokładzie indyjskich satelitów geostacjonarnych, a nawet w tzw. podsłonecznym punkcie Lagrange′a, skąd obecnie prowadzi obserwacje Słońca satelita SOHO” – dodaje doc. Sylwester.

Autor

Wojciech Lizakowski