Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zaprasza na XXV Konferencję Obserwatorów Pozycji i Zakryć.

Konferencja odbędzie się w 17-19 czerwca 2006 w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Na konferencji zostaną poruszone najważniejsze i najbardziej aktualne tematy i problemy związane z obserwacją zjawisk zakryciowych i zaćmieniowych. Konferencja dotyka również tematów pośrednio związanych z obserwacjami zakryciowymi takich jak fizyka małych ciał Układu Słonecznego, astrometria czy mechanika nieba.

Organizatorzy zapraszają na konferencję zarówno astronomów zawodowych jak i miłośników astronomii. Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmuje Leszek Benedyktowicz (lechben@go2.pl). Zgłoszenia referatów przyjmuje Paweł Maksym (astromax@poczta.onet.pl). Więcej informacji na stronie internetowej SOPiZ PTMA.

Autor

Wojciech Rutkowski