Ponieważ nowe laptopy nie posiadają portów LPT, a standardowe przejściówki USB-LPT nie pozwalają na sterowanie kamerkami internetowymi przystosowanymi do długich czasów ekspozycji, naukowcy z „Pi of the Sky” opracowali specjalną przejściówkę.

Za jej pomocą można sterować standardową kamerką internetową long SC pod programem SalsaJ przez port USB. Nową wersję SalsaJ przeznaczoną do współpracy z nową przejściówką można pobrać ze strony projektu EU-HOU.

Szkoły biorące udział w projekcie mogą zakupić konwerter bezpośrednio od wykonawcy. Pozostałych prosimy o kontakt z popularnym w środowisku astronomów – amatorów sklepem Astrokrak.

Poniżej jest inny widok konwertera:

złącze LPT-USB2

wygląd konwertera USB-LPT wersja 2

oraz schemat połączenia webkamerki z laptopem poprzez złącze USB-LPT:

schemat połączenia kamerki z laptopem

schemat połączenia webkamerki z laptopem poprzez złącze USB-LPT

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher