Polscy uczniowie mogą brać udział w konkursie, w którym do wygrania są miejsca na międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2017 we Włoszech. Zgłoszenia można przesyłać do 11 października.

Konkurs jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO).

ESO to organizacja posiadająca wielkie teleskopy, dzięki którym dokonywanych jest wiele odkryć astronomicznych. Od 2015 roku członkiem ESO jest Polska i uczniowie z naszego kraju mogą brać udział w tym obozie.

Uczestnicy ESO Astronomy Camp zorganizowanego w 2016 roku przez ESO i Sterrenlab w Astronomical Observatory of the Aosta Valley w Saint Barthélemy.

Tematem tegorocznej edycji obozu dla młodzieży będą odległości we Wszechświecie. Uczniowie będą uczestniczyć w prelekcjach, warsztatach i dokonywać obserwacji nieba przy pomocy teleskopów i innych instrumentów znajdujących się na wyposażeniu Obserwatorium Astronomicznego Autonomicznego Regionu Aosta Valley we włoskich Alpach. Zajęcia poprowadzą zawodowi astronomowie z ESO, którzy biorą udział w badaniach kosmosu, a także profesjonalna kadra opiekunów młodzieży. Dodatkiem do zajęć astronomicznych będą wycieczki i sporty zimowe. Obóz to także okazja do poznania rówieśników z innych krajów, którzy mają podobne zainteresowania.

Miejsc na obozie ESO Astronomy Camp jest około 56. W ubiegłych latach liczba zgłoszeń z Polski i ich poziom były na tyle wysokie, że nasz kraj uzyskiwał po 5 lub 6 miejsc na obozie, czyli około 10 procent ogólnej puli dostępnych miejsc – zdecydowanie powyżej średniej przypadającej na kraj członkowski ESO.

Obóz przeznaczony jest na uczniów w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 1999, 2000 i 2001). Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu na temat „I would like to invent/discover… because…”. Kandydat powinien występować w filmie i mówić po angielsku. Na podstawie przysłanych filmów zostanie wyłoniona czołowa grupa kandydatów, z którymi w kolejnym etapie oceny zgłoszeń zostaną przeprowadzone krótkie rozmowy na Skypie.

Termin zgłoszeń mija 11 października o godz. 23:00. Z kolei sam obóz będzie trwał od 26 grudnia br. do 1 stycznia 2018 r.

Opłata za udział w obozie wynosi 500 euro, ale autorzy najlepszych zgłoszeń mają szanse na stypendia pokrywające ten koszt. Jedno ze stypendiów ufundowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), dofinansowanie zapowiedział także Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Jak podkreślają organizatorzy, zgłoszenie w konkursie nie jest deklaracją poniesienia kosztów. Jeżeli ktoś uzyska miejsce niestypendialne, a nie będzie miał możliwości sfinansowania swojego wyjazdu, miejsce to zostanie zaproponowane kolejnej osobie. Przy czym w takich przypadkach organizatorzy starają się pomóc w uzyskaniu dofinansowania ze środków lokalnych, np. od szkoły, gminy, miasta, lokalnej fundacji.

Dokładne informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej https://www.pta.edu.pl/eso-camp.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu