Rozpoczął się międzynarodowy konkurs astronomiczny dla uczniów – Catch a Star 2018. Udział mogą brać uczniowie ze wszystkich krajów świata, w tym z Polski. Do wygrania jest m.in. szansa na własne obserwacje w profesjonalnym obserwatorium astronomicznym.

Konkurs polega na przygotowaniu pisemnego raportu na dowolny, wybrany przez ucznia temat związany z astronomią. Może to być np. praca przedstawiająca jakiś obiekt lub zjawisko astronomiczne, własne obserwacje czy problem teoretyczny. Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku angielskim. Uczniowie mogą startować samodzielnie albo w zespołach złożonych z maksymalnie trójki uczniów i opiekuna, który nie jest uczniem (np. nauczyciela lub innej osoby dorosłej).

W konkursie przewidziano ciekawe nagrody. Pięcioro laureatów będzie miało szansę poprowadzić własne zdalne obserwacje przy pomocy teleskopów w dużym bułgarskim obserwatorium (Narodowe Obserwatorium Astronomiczne „Rozhen”) albo odbyć wideokonferencję z zawodowym astronomem. Dodatkowo jest szansa na otrzymanie oprawionego zdjęcia przedstawiającego wielkie teleskopy astronomiczne pracujące w Chile.

Organizatorami konkursu są European Association for Astronomy Education (EAAE) – organizacja zrzeszająca nauczycieli z 26 krajów, w tym z Polski oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) – międzyrządowa organizacja skupiająca kilkanaście krajów europejskich (w tym również Polskę), zajmująca się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi przy pomocy teleskopów na pustyni Atakama w Chile.

Czasu na przygotowanie pracy konkursowej jest sporo – termin zgłoszeń mija 14 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 CET. Szczegółowe warunki można znaleźć na stronie internetowej.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu