Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza na webinar, który poprowadzi Kamil Muzyka, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Podczas spotkania nasz prelegent postara się omówić złożoną tematykę, jaką jest wykorzystanie surowców kosmicznych w celach komercyjnych i wytwórczych.

ISRU a prawo kosmiczne i prawo w kosmosie

02.02.2021r. (wtorek), godz. 12:00

REJESTRACJA: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/isru

W PROGRAMIE:

  • zagadnienie ISRU (wykorzystanie zasobów na miejscu – in situ resource utilization), górnictwa kosmicznego i produkcji in-space,
  • pojęcie surowca kosmicznego w prawie międzynarodowym, piśmiennictwie i prawodawstwach krajowych,
  • jurysdykcja w przestrzeni kosmicznej a produkcja in-space,
  • prawo patentowe a obiekty kosmiczne ze zdolnością produkcji.

SPOTKANIE POPROWADZI:

Kamil Muzyka – doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistyczego. Współredaktor Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne. Badawczo skupia się na relacjach prawnych aspektach i problematyce związanej z wykorzystaniem surowców kosmicznych, produkcją w warunkach pozaziemskich, robotyką kosmiczną i syntetyczną biologią

REJESTRACJA: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/isru

Udział w webinarze jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez GetResponse.

Zapraszamy!

Autor

Avatar photo
Tobiasz Wojnar

Student Informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Członek Klubu Astronomicznego Almukantarat oraz prezes koła naukowego PWr Aerospace