Zapraszamy do udziału w wydarzeniu popularnonaukowym „Dzień z Drogą Mleczną” w sobotę 29 lipca.

Planujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, a także wykłady dla uczennic i uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych:
-godz. 13.00 warsztaty dla dzieci do lat 13
-godz. 14:30 warsztaty dla dzieci powyżej lat 13
-godz. 16.30 wykład dla młodzieży licealnej
-godz. 18.30 wykład dla dorosłych.

Warsztaty dla młodszych odbiorców poprowadzi kierownik Stacji Obserwacyjnej OAUW w Ostrowiku mgr Monika Sitek.

Wykłady zaś wygłosi uznana astronom z OAUW: dr hab. Dorota Skowron. Obecny będzie również dr Przemysław Mróz. Są to główni autorzy przełomowej pracy o naszej Galaktyce (https://www.astrouw.edu.pl/droga-mleczna-w-trzech-wymiarach).

Aby wziąć udział, trzeba wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://ostrowik.astrouw.edu.pl/dzien-z-droga-mleczna. Każdego uczestnika należy zgłosić osobno!

Autor

Paulina Kudzia