Początki wykorzystania danych satelitarnych dla rolnictwa sięgają roku 1972 kiedy na orbitę wystrzelony został satelita Landsat 1. Już wtedy departament rolnictwa Stanów Zjednoczonych wykorzystywał dane obserwacji ziemi do klasyfikacji upraw i prognozy plonów. Od 20 lat dane obserwacji ziemi wykorzystywane są dla rolnictwa precyzyjnego. A wraz z wystrzeleniem konstelacji satelitów Sentinel, aplikacje wykorzystujące te dane do monitorowania stanu upraw, prognozy plonów, rozpoznawania gatunków upraw, szacowania redukcji plonów czy obliczanie zmiennej dawki nawozów powstają licznie na całym świecie.
W trakcie najbliższego SpaceHUBa poznamy trzy firmy wykorzystujące dane satelitarne do opracowania produktów dedykowanych rolnictwu precyzyjnemu. Dowiemy się także, jakie są potrzeby Ministerstwa Rolnictwa w Polsce i zapoznamy się z programem S2MUR, który będzie największym narodowym programem monitorowania rolnictwa w Europie.
 Wykorzystanie danych satelitarnych do kontroli dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
dr Jan Musiał – Senior Data Scientist w CloudFerro
 Budowa systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych dla obszaru Polski
Marcin Leończyk, kierownik Wydziału Projektów Innowacyjnych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
 Kolejnych prelegentów ogłosimy niebawem.
Darmowa wejściówka do pobrania:
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/spacehub42
SpaceHUB jest organizowany przez firmę konsultingową z branży kosmicznej Absiskey Polska oraz co-working Brain Embassy

Autor

Avatar photo
Natalia Kowalczyk

Redaktorka Naczelna Portalu Astronomicznego AstroNET. Studentka pierwszego roku Computer Physics na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.