Tego dnia, w 1909 roku, urodził się Stanisław Ulam, polski matematyk. Jeden z przedstawicieli tzw. „lwowskiej szkoły matematycznej”. Zajmował się takimi zagadnieniami, jak teoria mnogości, topologia, teoria miary czy po prostu fizyka matematyczna. Zawdzięczamy mu także rozwój metod numerycznych, w tym opracowanie metody Monte Carlo. Brał udział w projekcie Manhattan, a po II WŚ wraz z Edwardem Tellerem stał się także współtwórcą amerykańskiej bomby wodorowej.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę