Sławosz Urbański urodził się 12 kwietnia 1984 r., w międzynarodowy dzień kosmonautyki i, jak sam mówił, przez to kosmos od początku był w jego życiu obecny i w oparciu o niego budował swoją karierę.

Polski astronauta studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem na Politechnice Łódzkiej w 2008 r., stopień magisterski uzyskał również w tym samym roku na Université de Nantes we Francji.

W trakcie studiowania uzyskał ponadto Diplôme d’Ingénieur na École Polytechnique de l’Université de Nantes, również w roku 2008. Natomiast doktorat obronił w 2011 r., na Université d’Aix-Marseille, za dokonania związane z projektami odpornymi na promieniowanie.

W trakcie robienia doktoratu Sławosz Uznański pracował w STMicroelectronics nad efektami radiacyjnymi. Koncentrował się na technologiach odpornych na promieniowanie i technologiach utwardzanych promieniowaniem.

Sławosz Uznański od 2011 r. pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, w Genewie. Do jego obowiązków, bowiem został ekspertem do spraw niezawodności, należało wykonywanie testów promieniowania w obiektach testowych ESA, których celem było zakwalifikowanie komponentów i systemów elektronicznych do użycia. W 2013 r. Uznański awansował na kierownika projektu i starszego inżyniera. Był on wtedy odpowiedzialny za stworzenie odpornego na promieniowanie systemu sterowania konwerterem mocy. Element ten jest od 2017 r. jedną z podstawowych części Wielkiego Zderzacza Hadronów. W latach od 2018 do 2020 był inżynierem odpowiedzialny za całodobową pracę akceleratorów Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych.

W 2019 r. pracował on również przy unijnym programie finansowania badań naukowych „Horyzont 2020”. Zajmował się wtedy przeglądem europejskich technologii kosmicznych dla agencji wykonawczej od spraw badań naukowych przy Komisji Europejskiej.

Polska Agencja Kosmiczna

Sławosz Uznański w sprawie swojej najbliższej przyszłości mówi: „Moja praca w CERN nie zmieni się po nominacji do Rezerwy Astronautów ESA. Nadal będę projektował systemy, które projektowałem” oraz „Jako astronauta rezerwowy będę miał szkolenie do 20 dni zakontraktowanych w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będę przechodził badania medyczne, jak również pewną małą część szkolenia. Cała reszta jest zupełnie otwarta. Jeżeli byłaby taka potrzeba, my jako Polska znaleźlibyśmy wspólnie z ESA misję, która odpowiadałaby mojemu doświadczeniu. Mógłbym dołączyć do astronautów ESA, którzy będą szkoleni od 1 kwietnia, po to, żeby polecieć i wykonać swoją misję w kosmosie”.

W swoim wolnym czasie Sławosz Uznański lubi uprawiać wspinaczkę wysokogórską i żeglarstwo, lubi też podróżować i spędzać czas przyjaciółmi.

Korekta – Anna Wizerkaniuk, Matylda Kołomyjec

Autor

Sebastian Syty