Przez pierwsze tygodnie września załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) brała udział w testowaniu eksperymentalnego urządzenia, które ma chronić wrażliwe mikrograwitacyjne doświadczenia przed wstrząsami.

Na początku września urządzenie zostało zainstalowane na EXPRESS Rack 2. Znajduje się tam Active Rack Isolation System (ARIS), system, który ma niwelować wstrzasy powstałe przy dokowaniu, ćwiczeniach załogi i innych niewielkich zakłóceniach. Urządzenie to składa się z pudełka zawierającego substancję, która porusza się w górę i dół, w lewo i prawo, z dokładnie znaną prędkością i częstotliwością, podczas gdy naukowcy na Ziemi śledzą i oceniają efekty pracy ARIS. Zadaniem załogi było przenoszenie pudełka w różne miejsca w laboratorium i EXPRESS Rack 2.

EXPRESS Rack jest odpowiedzialny między innymi za zaopatrzenie stacji w moc oraz chłodzenie stacji. Z powodu kłopotów z komputerem konieczne było dostarczenie nowego oprogramowania, co wiązało się z parodniową przerwą w działaniu.

Na pokładzie stacji kosmicznej przebiega również obecnie bez udziału załogi wiele eksperymentów, z których część omówiliśmy już we wcześniejszych newsach.

Jednym z nich jest hodowla kryształów białkowych o której więcej znajdziesz tutaj.

Na pokładzie stacji nadal przechowywane są komórki, o których hodowli pisaliśmy tutaj.

Podczas eksperymentu dotyczącego fizyki koloidów, doszło do awarii jednego z urządzeń pomiarowych, co może opóźnić badania. Celem tego eksperymentu badanie właściwości nieznanych jeszcze, potencjalnych koloidów.

Sama załoga jest obiektem badań nad wpływem pobytu w kosmosie na organizm człowieka. 10 września badano zmiany podatności rdzenia kręgowego na stymulacje podczas pobytu w kosmosie. Członkowie załogi siadali na przypominającym krzesło urządzeniu z przypiętymi do łydek elektrodami stymulującymi mięśnie, a naukowcy sprawdzali, czy zmieniła się zdolność reagowania rdzenia kręgowego na stymulacje. Jeśli zmiany znajdą potwierdzenie, będzie to znaczyło, że ćwiczenia w kosmosie są mniej efektywne i aby osiągnąć pożądane rezultaty załoga musi pracować ciężej i dłużej. Naukowcy chcą również znaleźć sposób na zahamowanie tych zmian.

Załoga bierze też udział w badaniu stosunków międzyludzkich między jej członkami oraz między członkami a obsługą naziemną. Na podstawie wypełnianych przez załogę kwestionariuszy badacze chcą zidentyfikować i scharakteryzować cechy charakteru i aspekty kulturalne odpowiedzialne za spięcia, zgranie załogi oraz rolę przywódczą.

Autor

Anna Marszałek