Tak jak się spodziewano, NASA ustaliła nowy, bardziej realistyczny termin, w którym będzie mógł odbyć się najbliższy lot promu kosmicznego. Obecnie mówi się o okresie pomiędzy 12 września a 10 października 2004 roku. Do planu zostanie też dopisany nowy lot.

Dodatkowe warunki nałożone na loty po katastrofie Columbii (start i odrzucenie zbiornika głównego w pełnym słonecznym oświetleniu) spowodowały, że zawęziły się okna startowe dla wahadłowców. Może się zdarzyć, że podany termin zostanie przesunięty na rok 2005.

Wymieniane w tej chwili najbardziej dogodne momenty do startu do okres 16 września – 11 października, 19-21 listopada 2004 roku oraz 17-19 stycznia 2005 roku. Kolejne okno otworzy się w marcu 2005 roku.

Obecne oszacowania pokazują, że obserwacje i fotografowanie odrzuconego zbiornika głównego nie będą możliwe jeśli start odbędzie się przed 16 września 2004 roku, ale szacunki mogą się jeszcze nieco zmienić, gdy będzie zbliżał się termin startu.

Do planu misji STS-114 zaplanowanej dla promu Atlantis dodano kolejne elementy – sprawdzane będą w czasie spaceru kosmicznego uszkodzenia wahadłowca. Oprócz tego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zainstalowany zostanie nowy żyroskop oraz dostarczony będzie na nią sprzęt naukowy.

Aby umożliwić dodanie inspekcji skrzydeł promu i sprawdzenie możliwości ich ewentualnej naprawy w czasie misji NASA zadecydowała o rozłożeniu lotu STS-114 na dwa osobne. Nowa misja, oznaczona STS-121, została przypisana promowi Discovery i mogłaby rozpocząć się 15 listopada przyszłego roku.

Przygotowanie promu do lotu we wrześniu 2004 roku nie będzie prostym zadaniem. Wiele czasu może zająć przebudowa ramienia wysięgnika w taki sposób aby możliwe było za jego pomocą przeprowadzanie inspekcji przedniej części skrzydeł. Do czasu powrotu Atlantisa w Kosmos należy też poddać korozyjnej inspekcji dziób promu.

Autor

Michał Matraszek