16 czerwca kometa Wild 2 znajdzie się w minimalnej odległości (1,848 jednostki astronomicznej) od Ziemi. Ten ciekawy obiekt, badany na początku roku przez sondę Stardust, nie będzie jednak widoczny na niebie ze względu na znikomą jasność.

Kometa porusza się po orbicie o mimośrodzie e=0,539 i wielkiej półosi a=3,448 AU. Jej odległość od Słońca zmienia się pomiędzy q=1,591 AU i Q=5,306 AU. Okres obiegu wynosi P=6,403 roku.

W dniu minimalnego zbliżenia do naszej planety jasność obiektu wyniesie zaledwie 15 magnitudo. Nie ma co liczyć, że uda się kometę odszukać na jasnym letnim niebie, nisko nad horyzontem w konstelacji Strzelca.

Warto jednak o niej wspomnieć ze względu na badania, jakie przeprowadziła sonda Stardust. 2 stycznia bieżącego roku Zdjęcia jądra komety Wild 2“>minęła jądro komety w odległości zaledwie 229 kilometrów. Wykonała Ostre zdjęcia jądra komety“>szereg zdjęć i pobrała próbkę materii głowy komety. Próbka ma Jak kapsuła powróci na Ziemię?“>powrócić na Ziemię w styczniu 2006 roku.

Źródła:

Autor

Michał Matraszek