Po tygodniach manewrów, Samba i Tango – dwa z czterech satelitów misji Cluster ESA – poruszają się w układzie oddalone od siebie zaledwie o 17 km. Tę najmniejszą odległość między dwoma satelitami osiągnięto podczas zaplanowanych manewrów.

Cluster to misja ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej). Składa się ona z czterech identycznych satelitów, a jej zadaniem jest przekazywanie dokładnych informacji o wpływie wiatru słonecznego na Ziemię. Jest to także pierwsza misja, która bada w trzech wymiarach związek Słońce-Ziemia.

Badania obejmują zachowanie plazmy blisko Ziemi – stanu materii, złożonego z jonów i elektronów. Kluczem do zrozumienia są obserwacje przeprowadzane z pojazdów kosmicznych. Jednocześnie naukowcy badają także procesy geofizyczne i geomagnetyczne, które wpływają na obserwowane zjawisko ruchu plazmy wokół Ziemi. Naukowcy muszą zatem dokładnie znać odległości między poszczególnymi satelitami, a ta zmienia się ze względu na naturę tych procesów. Do przeprowadzenia kalibracji satelitów, zachowania synchronizacji pomiędzy nimi oraz przeprowadzania obserwacji z zachowaniem dużej rozdzielczości potrzebne było przeprowadzanie manewrów.

20 czerwca 2007 r. Samba i Tango zbliżyły się do siebie na odległość 17 km. Poruszają się one względem Ziemi z prędkością około 6 km/s. Obecnie mija 7 lat po wyniesieniu ich na orbitę. Baterie obu satelitów pracują dłużej niż zakładano. Zanim rozpoczęły się aktualne manewry, Samba i Tango dzielił dystans 450 km. Znajdowały się one na orbicie okołoziemskiej, na wysokości około 14 000-124 000 km. Okrążały naszą planetę co 57 godzin. W tym układzie, Rumba, Salsa i para Samba-Tango tworzyły w przestrzeni trójkąt równoramienny na obszarze 10 000 km. Obecnie zaś, z powodu ciekawości naukowców i chęci przeprowadzenia nowych badań, zmieniono położenie układu i zmniejszono odległość między Samba i Tango do 17 km.

Dystans 17 km zbliża nas do granicy możliwości, które może osiągnąć Cluster“, mówi Detlef Sieg, inżynier lotów w ESOC (Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych). “Przyszłe misje będą wymagały lepszego systemu komunikacji pomiędzy satelitami, aby można było osiągać jeszcze mniejsze odległości“. Philippe Escoubet, odpowiedzialny za misję Cluster z ramienia ESA, zaznacza także, że “ten kosmiczny balet jest kolejnym wielkim osiągnięciem zespołu kontroli lotu Cluster w ESOC. Ich wkład jest kluczowy w sukcesie naukowym misji Cluster“.

Autor

Avatar photo
Agata Senczyna