Na stronie Ministerstwa Nauki trwa konkurs na imię dla pierwszego polskiego satelity naukowego. Ma on być wyniesiony na orbitę w 2011 roku, w ramach programu BRITE-PL. Wśród propozycji znajdują się między innymi: Paczyński, Heweliusz i Lem. Można także nadsyłać swoje pomysły.

O satelicie BRITE-PL, który jest częścią międzynarodowego programu BRight Target Explorer Constellation, BRITE-PL, kolejny polski projekt„>pisaliśmy już w marcu. Jest to pierwsza tego typu inwestycja badawcza w Polsce, a przeznaczony na nią grant z Ministerstwa wynosi ponad 14 mln zł. W kraju powstaną dwa spośród sześciu satelitów, przewidzianych w programie – pierwszy jeszcze przy użyciu mikroelektroniki dostarczonej przez specjalistyczny zespół w Kanadzie, drugi zostanie zbudowany praktycznie całkowicie przez Polaków.

Model gabarytowo-termiczny BRITE, wykonany na Politechnice w Grazu (Austria).

BRITE posłuży do badania gwiazd zmiennych jaśniejszych i gorętszych od Słońca przy ominięciu trudności związanych z obecnością atmosfery Ziemi. Informacje uzyskane dzięki pomiarom pulsacji tych gwiazd przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy dotyczącej fizyki wnętrz gwiazdowych. Oprócz jednostek polskich – Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Warszawie i Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie – w projekt zaangażowane są też trzy instytucje austriackie i jedna kanadyjska. Polska grupa badawcza ma już na swoim koncie światowe osiągnięcia na gruncie astrosejsmologii i fizyki wnętrz gwiazdowych. Skonstruowanie własnego satelity będzie ważnym krokiem także dla przystąpienia Polski do ESA.

Poster przygotowany w ramach akcji „Wynieśmy Lema na orbitę” przez Michała R. Wiśniewskiego.

Początkowo zaproponowano 7 różnych nazw dla satelity (pisownia oryginalna): 1. prof. Paczyński, 2. Pan Twardowski, 3. Gwiazdeczka, 4. Heweliusz, 5. Polonia Universum (tłum.: polska przestrzeń kosmiczna), 6. Polonia Eae (tłum.: polska przestrzeń mierzalna), 7. Polonia Aquila (tłum.: polski orzeł). Ogłoszenie konkursu na imię dla satelity wywołało spory oddźwięk wśród internautów. Pojawiła się m.in. inicjatywa nadania mu nazwiska polskiego pisarza science fiction, Stanisława Lema, która dzięki swojej popularności zaowocowała dopisaniem do oficjalnego konkursu ósmej propozycji: Lem. Zachęcamy do głosowania lub nadsyłania własnych propozycji na adres podany na stronie konkursu!

Autor

Teresa Kubacka