Nareszcie zakończyło się strojenie Kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Zespół opiekujący się teleskopem potwierdził, że Weeb rejestruje ostre obrazy za pomocą wszystkich czterech pokładowych instrumentów naukowych.

Po zakończeniu ostatniego, siódmego etapu ustawiania teleskopu, zespół kierujący odbył szereg spotkań, na których potwierdził, że Webb jest gotowy do następnej serii przygotowań, czyli uruchomienia instrumentu naukowego. Proces konfiguracji będzie trwał około dwóch miesięcy, aby latem mogła rozpocząć się działalność naukowa teleskopu.

Teraz zespół skupi się na uruchamianiu instrumentów naukowych. Każdy instrument to zestaw detektorów wyposażonych w specjalny sprzęt, który pomaga mu wykonywać badania. Charakterystyki tych przyrządów zostaną skonfigurowane i dostosowane do pracy w różnych kombinacjach w fazie rozruchów przyrządów, aby w pełni potwierdzić gotowość teleskopu do pracy.

Na tej serii zdjęć można podziwiać obrazy przedstawiające pełne pole widzenia teleskopu z każdego instrumentu naukowego. Są to zdjęcia bardzo jasnych, gęsto skupionych gwiazd w bardzo wysokiej rozdzielczości. Potwierdzają one, że teleskop jest już w pełni zestrojony i zogniskowany. Webb obserwował część Wielkiego Obłoku Magellana, galaktyki satelitarnej Drogi Mlecznej.

Teleskop posiada trzy instrumenty do obrazowania: kamerę NIRCam (zdjęcia na grafice zostały zrobione przy długości fali 2 mikronów), NIRISS (długość fali 1,5 mikrona) i MIRI (zdjęcia dla długości fali 7,7 mikrometrach, ujawniające emisję z obłoków międzygwiazdowych i światło gwiazd).

Rozmiary i rozmieszczenie ukazanych zdjęć przedstawiają względne rozmieszczenie instrumentów na teleskopie w płaszczyźnie ogniskowej teleskopu, z których każdy wskazuje na część nieba nieco przesuniętą względem pozostałych.

NIRSpace zaprojektowane przez ESA jest spektrografem, ale może wykonywać zdjęcia. Ciemne obszary widoczne w częściach danych NIRSpec są spowodowane strukturą macierzy mikroprzesłon, która ma kilkaset tysięcy sterowanych przesłon umożliwiających wybranie, które światło może dotrzeć do wnętrza spektrografu.

Równie ważnym przyrządem na teleskopie jest Fine Guidens Sensor, czujnik precyzyjnego prowadzenia Webba. Śledzi on gwiazdy, aby precyzyjnie wskazywać położenie teleskopu. Jego dwa czujniki nie są zwykle używane do obrazowania naukowego, ale mogą wykonywać zdjęcia kalibracyjne. Te dane są wykorzystywane nie tylko do oceny ostrości, ale także do precyzyjnego pomiaru i kalibracji zniekształceń oraz wyrównania ich między czujnikami w ramach ogólnego procesu kalibracji przyrządów.

Zdjęcie Wielkiego Obłoku Magellana zrobione przez teleskop VISTA.

Dotychczas zarejestrowana wydajność optyczna teleskopu jest lepsza niż przewidywano. Lustra kierują w pełni skupione światło do każdego instrumentu, a one z powodzeniem rejestrują obrazy. Jakość obrazu dostarczana do instrumentów jest „ograniczona dyfrakcją”, co oznacza, że obraz jest przedstawiony z najwyższą możliwą przy obecnym stanie techniki szczegółowością, biorąc pod uwagę rozmiar teleskopu.

Choć ustawianie teleskopu ukończono, trwają jeszcze czynności związane z kalibracją. W ramach uruchamiania instrumentu naukowego teleskop otrzyma polecenie wskazania różnych obszarów na niebie, w których docierająca ilość promieniowania słonecznego będzie zmienna, aby potwierdzić stabilność termiczną podczas zmiany celów. Co więcej, obserwacje konserwacyjne będą monitorować wyrównanie zwierciadeł, a w razie potrzeby, wprowadzać poprawki, w celu utrzymania zwierciadeł w poprawnych miejscach.

Autor

Sebastian Syty