22 listopada o godzinie 12:52 Słońce wyjdzie w znak Strzelca. Tym samym dwie trzecie jesieni będzie z nami.

Znak Strzelca rozciąga się od 240 do 270 stopni długości ekliptycznej, czyli miary kąta na okręgu liczonej od punkt Barana. Natomiast gwiazdozbiór Strzelca zajmuje obszar od 265 do 300 stopni długości ekliptycznej.

Różnica związana jest precesją, czyli naturalnym obrotem osi Ziemi dokoła osi obiegu Ziemi w ruchu wokół Słońca. Dwa tysiące lat temu, gdy ustanawiano nazwy gwiazdozbiorów i znaków zodiaku, obszary obu określeń pokrywały się. Ponieważ oś obrotu Ziemi zmienia swoje ustawienie, to zmienia się również położenie punktu Barana (obecnie znajdującego się w Rybach, niedaleko Wodnika), a więc wszystkich punktów na niebie w układzie ekliptycznym.

Wypada jeszcze wspomnieć, że zmiana położenia wszystkich punktów przestrzeni w jakimś ruchomym w czasie układzie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zmian rzeczywistym położeniu ciał. Za wszystkie rzeczywiste zmiany odpowiadają prawa fizyki, a nie matematyczne przekształcenia.

Autor

Gabriel Pietrzkowski