5 sierpnia o godzinie 9:28 Księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze. Przebywać wtedy będzie około 2 stopni od najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Wagi oraz… prawie 40 stopni pod horyzontem.

Powoli zbliżać się będzie do tej gwiazdy, noszącej trudną do powtórzenia nazwę – Zubenelgenubi. Około południa oświetlona w połowie tarcza przesłoni ją. Gdyby Księżyc znajdował się wtedy ponad horyzontem i było ciemno, można by obserwować ciekawe zjawisko. Niestety – Srebrny Glob będzie wciąż głęboko pod widnokręgiem.

Wzejdzie około godziny 14:00. Godzinę po zachodzie Słońca, czyli około 21:30, nasz naturalny satelita znajdować się będzie około 13 stopni ponad południowo-wschodnim horyzontem i około 4 stopni na wschód od alfy Wagi. Jego faza urośnie w międzyczasie od 0,50 do 0,56.

Księżyc schowa się za horyzontem około 23:30.

Nadchodzące noce będą coraz jaśniejsze, gdyż Srebrny Glob zbliżać się będzie do pełni wypadającej 12 sierpnia.

Autor

Michał Matraszek