Kamera LORRI (ang. Long Range Reconnaissance Imager) znajdująca się na pokładzie sondy New Horizons wykonała 5 grudnia 2017 roku zdjęcie gromady otwartej NGC 3532.
Sonda oddalona była wówczas o 6,12 miliarda kilometrów od Ziemi, co uczyniło tę fotografię zdjęciem wykonanym w największej odległości od naszej planety.  Złamano tym samym rekord ustanowiony przez obraz „Pale Blue Dot”  wykonany przez sondę Voyager 1 14 lutego 1990 roku, gdy sonda ta oddalona była ona od Ziemi o 6,06 miliarda kilometrów.

 

Zdjęcie wykonane przez sondę New Horizons przedstawiające obiekty 2012 HZ84 (po lewej) oraz 2012 HE85. Są to najdalej wykonane zdjęcia i jednocześnie najbardziej szczegółowe obrazy Pasa Kuipera.

 

Już dwie godziny po tym wydarzeniu instrument LORRI wykonał kolejne zdjęcie. Przedstawia ono obiekty 2012 HZ84 oraz 2012 HE85 należące do Pasa Kuipera. New Horizons, która pokonuje codziennie dystans ponad 1,1 miliona kilometrów, znajdowała się w tamtym momencie w jeszcze większej odległości od Ziemi.

New Horizons jest dopiero piątą sondą, która podróżuje poza zewnętrzne planety Układu Słonecznego, dlatego wiele jej działań było przełomowych. Przeprowadziła najdalszy manewr korygujący tor lotu 9 grudnia 2017 roku, a 1 stycznia 2019 roku powinna zaliczyć przelot w pobliżu obiektu 2014 MU69, co znajdując się wówczas w odległości ponad 1,5 miliarda kilometrów od Plutona.

Astronomowie przewidują, że podczas przedłużonej misji w Pasie Kuipera, która rozpoczęła się w 2017 roku, sonda New Horizons obejrzy z bliska ponad 20 innych obiektów pasa, planet karłowatych i „centaurów” — czyli ciał o niestabilnych orbitach przecinających orbity gazowych olbrzymów. Naukowcy analizują zdjęcia wykonywane przez sondę, aby dokładnie określić kształt tych ciał, strukturę ich powierzchni i  zlokalizować ewentualne księżyce lub pierścienie.

Sonda New Horizons znajduje się obecnie w stanie hibernacji. Naukowcy z instytutu Johns Hopkins Applied Physics Laboratory w Maryland ponownie chcą uaktywnić ją 4 czerwca i przygotować do bliskiego spotkania z MU69.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu