Z pomocą danych z łazika Curiosity, naukowcy z NASA po raz pierwszy zmierzyli zawartość węgla organicznego występującego w marsjańskich skałach. Węgiel organiczny składa się z węgla połączonego z atomem wodoru i jest podstawą wszystkich związków organicznych, które są obecne we wszystkich znanych nam formach życia. Jego faktyczna obecność na Marsie jednak nie jest wystarczającym dowodem na istnienie życia, gdyż może on także pochodzić z meteorytów, wulkanów lub powstawać przez reakcje zachodzące na powierzchni planety. Co prawda został znaleziony na Marsie już wcześniej, lecz wstępne pomiary tylko informowały o pojedynczych związkach i próbkach. Natomiast najnowszy pomiar był w stanie określić całkowitą ilość węgla organicznego w skałach.

Łazik Curiosity na Marsie.

Mimo że w dzisiejszych czasach powierzchnia Marsa jest nieprzyjazna życiu, istnieją dowody na to, że miliardy lat temu jego klimat był bardziej podobny do ziemskiego, z grubszą atmosferą oraz rzekami i oceanami. Woda w stanie ciekłym jest niezbędna do życia jakie znamy, więc naukowcy uważają, że marsjańskie życie mogło być zachowane przez składniki takie jak węgiel organiczny, jeśli jest ich dostatecznie dużo.

Curiosity przyczynił się także do rozwoju astrobiologii badając klimat i geologię Marsa. Łazik zebrał próbki z liczących sobie 3.5 miliarda lat mułowych skał w Zatoce Yellowknife. Uformowane zostały jako bardzo drobny osad w wodzie na dnie jeziora, po czym zostały zakopane. Węgiel organiczny był częścią tego materiału i został włączony w powstały muł. Oprócz ciekłej wody i związków organicznych, okolice Krateru Gale w Zatoce prezentują także inne warunki sprzyjające życiu, takie jak chemiczne źródła energii, niską kwasowość oraz niezbędne pierwiastki chemiczne – tlen, wodór i siarkę.

Aby przeprowadzić pomiar, Curiosity przekazał próbkę do specjalnego instrumentu, w którym skruszona skała jest poddawana wysokim temperaturom. Za pomocą tlenu i ciepła węgiel organiczny przekształca się w dwutlenek węgla, którego ilość jest mierzona, aby stwierdzić faktyczny poziom węgla w skale. CO2 powstaje za pomocą rozpadu cząsteczek węgla i ich reakcji z tlenem. Część tych cząstek znajduje się także w minerałach, więc przyrząd Curiosity nagrzewa próbkę, aby je rozłożyć i uwolnić węgiel. Ten proces umożliwił także pomiar izotopów węgla, co pomogło zrozumieć ich źródło. Eksperyment ten został pierwszy raz przeprowadzony w 2014 roku, ale wymagał lat analizy, aby zrozumieć otrzymane dane i poprawnie zinterpretować wyniki.

Pozyskiwanie próbki marsjańskiej skały.

 

Autor

Anna Hansdorfer