Analizując dane z realizowanej obecnie misji Galileo oraz z misji Voyager z lat 70-tych uczeni dostrzegli obiekty wskazujące, że na Ganimedesie płynęła kiedyś woda.

Dotychczas dowiedzieliśmy się, że pod powierzchnią innego księżyca Jowisza – Europy może znajdować się ciekły ocean. Teraz do „mokrych” satelitów dołączył Ganimedes.

Dostrzeżono na nim podłużne jasne obiekty zamrożone około kilometra poniżej obecnej powierzchni księżyca. Są to prawdopodobnie efekty „erupcji” wodnych i rzeżbienia dolin przez płynącą wodę. Ich wiek ocenia się na miliard lat. Prawodopodobnie taki wodny wulkanizm był głównym procesem odpowiedzialnym za tworzenie powierzchni Ganimedesa.

Obrazy koryt rzecznych powstały w wyniku złożenia kilku zdjęć wykonanych z kilku punktów. Dzięki temu uzyskano trójwymiarowy obraz fotografowanych obiektów. Najdłuższe z koryt ma około 900 kilometrów dłigości.

Autor

Michał Matraszek