Bostońscy naukowcy orzekli, że znają przyczynę braku mierzalnego pola magnetycznego na asteroidzie Eros.

Eros może się składać z olbrzymiej liczby małych ciał o własnych polach magnetycznych. Ich przypadkowa orientacja powodowałaby wzajemne znoszenie się pola magnetycznego i w skali całej planetoidy byłoby ono neutralne. Materiału do badań dostarczyła sonda NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous), która po roku badania Erosa ostatecznie na nim wylądowała. Magnetometr zainstalowany na jej pokładzie nie wykrył żadnego śladu pola magnetycznego w granicy swojej czułości, tj. 1-2 nanotesli (dla porównania ziemska magnetosfera ma indukcję 50000 nanotesli).

Brak erosowej magnetosfery stanowił zagadkę, gdyż wokół innych asteroid, takich jak Gaspra czy Braille, wykryto pole magnetyczne. Rejestruje się je nawet u większości odnalezionych meteorytów o składzie podobnym do skał na Erosie.

Autor

Wojciech Rutkowski