Całkowita liczba znanych binarnych układów asteroid 22 września wzrosła do 18, gdy William J. Merline (Południowo-zachodni Instytut Badawczy) wraz ze współpracownikami odkrył w pasie Trojan, że znana asteroida 617 Patroclus jest w rzeczywistości układem złożonym z dwóch asteroid o zbliżonej średnicy (105 i 95 kilometrów). Odkrycie zostało dokonane przy użyciu 8,1-metrowego teleskopu Gemini North.

Rój asteroid Trojan podążających za Jowiszem jest w większości skupiony w punktach równowagi grawitacyjnej (punkty Lagrange’a), tj. 60 stopni przed i za Jowiszem wzdłuż jego orbity. Orbita 617 Patroclus jest nachylona pod kątem 22 stopni do płaszczyzny Układu Słonecznego, jednak okres jej obiegu dookoła Słońca jest prawie identyczny do Jowiszowego.

Znalezienie układu podwójnego asteroid w roju Trojan nie jest zaskoczeniem. Tym, co zbiło astronomów z tropu jest fakt, że oba składniki Patroclusa są niemal identycznej wielkości. Odkryte dotychczas układy binarne składają się z elementów różniących się znacznie wielkościami. Różnice te wynikają z wielu zderzeń, jakich asteroidy doświadczają podczas swego istnienia. Dlatego układ Patroclus nie mógł zostać utworzony poprzez kolizje. Astronomowie przypuszczają, że powstał w czasach formowania się planet Układu Słonecznego i przetrwał do dzisiejszych czasów w nieznacznie zmienionej postaci.

Autor

Andrzej Nowojewski