Nowo odkryta planetoida obiega Słońce po orbicie podobnej do ziemskiej. Zachowuje się dzięki temu niczym drugi księżyc naszej planety. Astronomowie nie nazywają jej jednak drugim naturalnym satelitą, lecz pierwszym kwazisatelitą Ziemi.

Kwazisatelita to obiekt obiegający Słońce i pozostający jednocześnie blisko Ziemi” – wyjaśnił Martin Conners z Athabasca University w Kanadzie.

“Blisko” to bardzo względne pojęcie. Planetoida oznaczona 2002 AA29 jest obecnie 150 razy dalej od nas niż Księżyc.

Pozostaje ona jednak pod wpływem ziemskiej grawitacji. Odbywa ona swego rodzaju przejażdżkę w siodle konia, którym jest Ziemia, a oddziaływanie planety powoduje, że 2002 AA29 okresowo zbliża się do nas i staje się widoczna przez duże teleskopy. Rozmiary nowo odkrytego ciała niebieskiego można porównać z rozmiarami boiska do piłki nożnej.

Planetoida została odkryta 9 stycznia bieżącego roku przez program badawczy Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research (LINEAR).

Spośród wszystkich planetoid, orbita tej właśnie najbardziej przypomina ziemską. Obie mają takie same średnie odległości od Słońca i bardzo niewielkie mimośrody” – napisali w Meteoritics and Planetary Science Conners i jego koledzy.

To ciekawe ciało niebieskie nie jest obecnie w kwaziksiężycowym stanie. Było w nim w roku 572 i znajdzie się ponownie w 2575. W takich, trwających kilkadziesiąt lat, okresach 2002 AA29 zbliża się bardzo do Ziemi. Najmniejsza odległość wynosi wtedy około 29,9 milionów kilometrów (odległość do Księżyca to 384 tysiące kilometrów).

Już wcześniej odkrywano obiekty na podobnych orbitach. Przykładem może być zaobserwowana kilka lat temu planetoida, którą nazwano Cruithne.

Obie obiegają Słońce w ciągu roku. I dlatego Ziemia ma tak duży wpływ na ich orbity” – powiedział Conners. “Jednak AA29 znajduje się wciąż bardzo blisko Ziemi, podczas gdy orbita Cruithne jest bardziej spłaszczona – jej odległość od Słońca jest czasem znacznie mniejsza, a czasem znacznie większa od jednostki astronomicznej“.

Większość planetoid znajduje się w pasie pomiędzy Marsem i Jowiszem. Orbity niektórych jednak przecinają się z ziemską. Nie są one jednak tak kołowe jak w przypadku 2002 AA29. Jednak nawet orbita tej ostatniej nie pokrywa się z naszą – tworzą one kąt około 10 stopni. Planetoida jest czasem “powyżej”, a czasem “poniżej” płaszczyzny orbity Ziemi.

8 stycznia 2003 roku nowo odkryty obiekt zbliży się na 58,3 milionów kilometrów do Ziemi. Rozpocznie się następnie 95-letni okres powolnego oddalania się. Przy kolejnym zbliżeniu odległość Ziemia – AA29 będzie mniejsza. Nie stanie się ona jednak widoczna gołym okiem. Nie ma też ryzyka, że w ciągu najbliższego tysiąca lat planetoida uderzy w Ziemię.

Obiekty poruszające się razem z planetami nazywa się Trojańczykami. Wiele takich partnerów ma Jowisz. Jednak według Connersa i jego grupy, 2002 AA29 reprezentuje zupełnie nową klasę obiektów znajdujących się w pobliżu Ziemi.

Odkrycie pierwszego wpółorbitującego obiektu spowoduje poszukiwania innych obiektów tego typu” – napisali uczeni. Badania AA29 pozwolą dowiedzieć się więcej o ewolucji ich orbit. Nowo odkryty obiekt może być też celem misji kosmicznej.

Autor

Michał Matraszek