Jedenaście odkrytych niedawno księżyców największej z planet ma swoje nazwy. Nie trzeba już w stosunku do nich używać dziwacznych określeń jak „S/2000 J4”. Nazwy zostały ustalone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną pod koniec października. Ich imiona, mocno wykręcające język, pochodzą z mitologii greckiej i są związane postacią Zeusa – najważniejszego z bogów, którego rzymskim odpowiednikiem jest Jowisz.

W poniższej tabelce przedstawiono ich nazwy.

Dotychczasowa nazwaInna nazwaNowa nazwa
S/1999 J1Jupiter XVIICallirrhoe
S/2000 J1 (S/1975 J1)Jupiter XVIIIThemisto
S/2000 J2Jupiter XXIIIKalyke
S/2000 J3Jupiter XXIVIocaste
S/2000 J4Jupiter XXVErinome
S/2000 J5Jupiter XXIIHarpalyke
S/2000 J6Jupiter XXVIIsonoe
S/2000 J7Jupiter XXVIIPraxidike
S/2000 J8Jupiter XIXMagaclite
S/2000 J9Jupiter XXTaygete
S/2000 J10Jupiter XXIChaldene

11 nowych nazw zostało zapropnowanych przez niemieckiego astronoma amatora Jurgena Bluncka.

Astronomowie chcą w ten sposób kontynuować tradycję nazywania księżycy Jowisza imionami kolejnych miłości Zeusa, znanych z mitologii. Rozwązanie takie zaproponował w 1613 roku Jan Kepler i według tego nazwano księżyce Galileuszowe (Europa, Io, Kallisto, Ganimedes). Tradycję tę kontynuowano przy nazywaniu kolejnych księżycy. Wraz z ich wzrastającą liczbą było to coraz trudniejsze, a obecnie zdecydowano, że należy się już zwrócić również w stronę dzieci i rodzin kochnek boga. Warto zwrócic uwagę, że nazwy nowych księżyców mają swoje odpowiedniki w języku polskim.

W układzie Jowisza znamy obecnie 39 księżyców.

Autor

Michał Matraszek