NASA wybrała 4 misje, które są kandydatami do misji typu Scout. W 2007 jedna z nich poleci badać Marsa.

NASA wybrała 4 misje z 25 propozycji typu Scout. Misje typu Scout są tanimi projektami, których cena nie przekracza 325 milionów dolarów. Każdy z projektów otrzyma wstępnie 500 tys. dolarów w celu lepszego przebadania koncepcji misji. Drugiego sierpnia 2003 NASA ostatecznie wybierze zwycięzcę, który w 2007 roku poleci na Marsa.

Cztery wybrane propozycje to:

SCIM – Sample Collection for Investigation of Mars. Misja polega na pobraniu próbki gazów i pyłów z atmosfery Marsa i przywiezieniu ich na Ziemię. Jest to projekt Uniwersytetu Arizony kierowany przez Laurie Leshin z tej placówki.

Zdjęcie przedstawia model marsjańskiego samolotu Aerial Regional-scale Environmental Survey ARES, którego celem miałoby być zbieranie danych podczas lotów na wysokości 40 metrów o chemicznej strukturze atmosfery Marsa.

ARES – Aerial Regional-scale Environmental Survey. Projekt stworzony przez centrum NASA Langley w Hampton. Celem misji byłoby zbadanie składu atmosfery przy powierzchni Marsa, co dałoby obraz chemicznej ewolucji planety, zmian klimatu i potencjalnej aktywności biologicznej. Projektem kieruje Joel Levine z tej placówki.

Komputerowa ilustracja przedstawia lądownik Mars Phoenix. Cel tej misji to wylądowanie na powierzchni Marsa w miejscach o dużej szerokości geograficznej i poszukiwanie odkrytych przez Mars Odyssey skupień lodu w glebie planety.

Phoenix – celem projektu kierowanego przez Petera Smitha z Uniwerytetu w Arizonie byłoby badanie klimatu Marsa, składu molekuł organicznych oraz gazów ulatniających się w jego atmosferze.

Artystyczna wizja misji Mars Volcanic Emission and Life (Marvel) Scout, której zadanie to studiowanie marsjańskiej atmosfery, a w szczególności aktywności wulkanicznej i cyrkulacji wody na Czerwonym Globie.

MARVEL – Mars Volcanic Emission and Life Scout. Misja jest kierowana przez Marka Allena z NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. Głównym celem projektu są ogólne i globalne badania atmosfery Czerwonej Planety, co ma doprowadzić do wykrycia śladów aktywnego wulkanizmu, aktywności mikrobiologicznej, a także poznania cyklu przemian wody w atmosferze poprzez cały marsjański rok.

Autor

Michał Moroz