Za oknem pada deszcz… W końcu jednak przestanie i na niebie pojawi się Słońce. Jeszcze przez kilka dni na jego tarczy dostrzec będzie można grupę plam oznaczoną numerem 375.

Słońce jest w tej chwili stosunkowo mało aktywne. Czasem jednak na jego powierzchni pojawi się efektowna grupa plam. 375 jest jedną z nich. Jej rozmiary są dziesięciokrotnie większe od rozmiarów naszej planety, a największa z plam grupy jest wielkości Neptuna!

Zdjęcie zachodzącego Słońca wraz z grupą plam oznaczoną numerem 375 wykonane przez Johna Grahama 3 lipca 2003 roku w Ohio.

Aha! Najważniejsze! Proszę nie patrzeć na Słońce gołym okiem lub przez lornetkę czy teleskop pozbawiony właściwego zabezpieczenia. Grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku! Należy się Zanim to zrobisz – zabezpiecz się„>właściwie zabezpieczyć.

Składająca się z ponad 40 składników grupa plam słonecznych oznaczona numerem 375. Jej średnica jest około 10 razy większa od średnicy Ziemi. Największy ze składników jest wielkości Neptuna! Zdjęcie zostało wykonane 4 lipca 2003 roku przez Boba Sandy z Roanoke County w stanie Virginia.

Autor

Michał Matraszek