6 lipca wieczorem Księżyc swoim ciemnym brzegiem zakryje gwiazdę gamma Panny (Porrima) o jasności 2,8 magnitudo. Oba ciała niebieskie znajdować się wtedy będą około 30 stopni ponad południowo-zachodnim horyzontem. Faza Księżyca wynosić będzie około 46 procent.

Dokładny czas zakrycia zależy od położenia geograficznego. W Polsce stanie się to pomiędzy 20:37 i 20:46 czasu letniego.

Odkrycie nastąpi przy jasnym brzegu i będzie trudniejsze do obserwacji. Aby je ujrzeć w Polsce należy skierować wzrok na Srebrny Glob pomiędzy 21:25 a 21:32, gdy Księżyc i gwiazda znajda się na wysokości około 24 stopni.

Zapraszamy do obserwacji. Polegać one mogą na dokładnym (z błędem 0,1 sekundy) wyznaczeniu momentu zniknięcia i pojawienie się gwiazdy. Wraz z informacją o geograficznym położeniu obserwatora stanowią one wartościowe informacje o orbicie naszego naturalnego satelity.

Autor

Michał Matraszek