Wczoraj swoją misję zakończyła sonda Galileo. Przypomnijmy czego dzięki niej dowiedzieliśmy się o największej z planet, jej księżycach i innych obiektach Układu Słonecznego.

1. Opadający na spadochronie w atmosferze Jowisza próbnik zmierzył jej skład chemiczny i stwierdził, że stosunek ilości różnych pierwiastków różni się od tego, z którym mamy do czynienia na Słońcu.

2. Galileo jako pierwszy obserwował obłoki amoniaku w atmosferze planety. Powstają w niej kryształki amoniakowego lodu.

3. Wulkaniczność księżyca Io może być 100 razy większa niż ta, którą obserwujemy na Ziemi. Częstość erupcji przypomina tę, która doświadczała nasza planeta w swojej młodości.

4. Plazma znajdująca się w atmosferze Io oddziałuje z atmosferą Jowisza. Płyną pomiędzy nimi prądy elektryczne.

5. Po raz pierwszy znaleziono dowody, ze pod lodową skorupą Europy znajduje się ocean ciekłej wody.

6. Ganimedes to pierwszy satelita, u którego stwierdzono istnienie pola magnetycznego.

7. Pomiary magnetyzmu wykonane przez Galileo pokazały, że na Europie, Ganimedesie i Kallisto znajdują się warstwy ciekłej i słonej wody.

8. Na Europie, Ganimedesie i Kallisto odkryto ślad cienkiej warstwy atmosfery znanej jako „powierzchniowa egzosfera”.

9. System pierścieni Jowisza powstaje z pyłu, który jest wybijany z powierzchni czterech małych wewnętrznych księżyców przez spadające na nie meteory. Najbardziej zewnętrzny pierścień składa się w rzeczywistości z dwóch.

10. Galileo to pierwsza sonda, która spędziła w magnetosferze wystarczająco dużo czasu, aby zbadać jej globalną strukturę i dynamikę.

Osiągnięto też pewne sukcesy naukowo-techniczne:

  • Pierwszy przelot i fotografowanie planetoid (Gaspra i Ida).
  • Odkrycie pierwszego księżyca planetoidy (Daktyla krążącego wokół Idy).
  • Bezpośrednie obserwacje upadku Komety Shoemaker-Levy 9 na atmosferę Jowisza.
  • Pierwsze uwolnienie lądownika w kierunku atmosfery planety olbrzyma.
  • Pierwsze jak dotąd wejście na orbitę planety zewnętrznej (następne planowane jest na 2004 rok, kiedy Cassini ma zacząć krążyć wokół Saturna).

Autor

Michał Matraszek