Saturn posiada swój własny miniaturowy ,,układ planetarny” zawierający ponad 30 satelitów. Zdjęcie w nagłówku przedstawia obszar pierścieni A i F wraz z trzema bliskimi satelitami planety.

Mały księżyc Atlas (o rozmiarze ok. 32 km) krąży na zewnątrz jasnego pierścienia F i jest widoczny w pobliżu środka zdjęcia. Prometeusz (120 km) widoczny jest w dolnej części zdjęcia, po prawej stronie. Prometeusz wraz z innym (niewidocznym tutaj) mniejszym księżycem o nazwie Pandora stanowi zespół ,,satelitów pasterskich”, które wpływają na ruch pierścienia F, a tym samym determinują jego cienki kształt. Ostatni z widocznych księżyców – Janus (181 km) widoczny jest w lewej dolnej części obrazka. Janus krąży na tej samej orbicie z Epimeteuszem (również niewidocznym na tym zdjęciu).

Obecność Janusa powoduje powstawanie fali gęstości w pierścieniu A, które widzimy jako jaśniejsze pasma. Także Prometeusz i Atlas wywołują podobne fale gęstości, lecz są one zbyt wąskie by uwidoczniły się na tym zdjęciu. Ważnym celem misji sondy Cassini jest zbadanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy księżycami Saturna.

Na zdjęciu widzimy cień Saturna rozciągający się wzdłuż pierścieni. Ma on owalny kształt, lecz w ciągu kilku następnych lat stanie się bardziej prostokątny, w miarę jak kąt między płaszczyzną pierścieni a ekliptyką będzie się zmniejszał wskutek obiegu Saturna wokół Słońca.

Zdjęcie pochodzi z kamery o wąskim polu widzenia, zamontowanej na sondzie Cassini. Zostało wykonane 6 października 2004 w odległości 6,4 mln km od Saturna, w czerwonym pasmie światła widzialnego. Skala obrazka to 38 kilometrów na piksel.

Autor

Leszek Błaszczyk