Południowa czapa polarna Marsa leży w odległości około 150 km od bieguna geograficznego. Naukowcy z NASA odkryli, że odpowiadają za to dwa odmienne klimaty polarne występujące na planecie.

Południowa czapa polarna nie tworzy się na biegunie geograficznym Marsa. Już od pierwszych obserwacji teleskopowych było to zagadką„, powiedział Anthony Colaprete, naukowiec z NASA Ames Research Center w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. „Odkryliśmy, że przesunięcie to jest spowodowane ścieraniem się dwóch klimatów polarnych, które występują po obu stronach bieguna.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są dwa olbrzymie kratery znajdujące się na półkuli południowej Marsa. „Lokalne warunki krajobrazowe obu kraterów są odpowiedzialne za powstawanie wiatrów. Dzięki temu tworzy się obszar niższego ciśnienia nad czapą polarną po stronie półkuli zachodniej„, tłumaczył Colaprete.

Podobnie jak ma to miejsce na Ziemi, występowanie niskiego ciśnienia jest powiązane z chłodną, burzową pogodą i opadami śniegu. „Kratery na Marsie podtrzymują układ niskiego ciśnienia, który stale dominuje nad biegunem południowym i nie pozwalają mu przemieścić się nad inne partie planety„, dodał Colaprete.

Zdaniem naukowców układ niskiego ciśnienia w okolicach podbiegunowych powoduje opady białego, puszystego śniegu. Obszary nim pokryte obserwujemy jako bardzo jasne plamy po zachodniej stronie polarnej powłoki. Natomiast po cieplejszej i niepokrytej chmurami stronie wschodniej tworzy się przezroczysta warstwa lodu.

„Po wschodniej części czapy polarnej występują bardzo małe opady śniegu. Na marsjańskiej glebie tworzy się tam warstwa przezroczystego lodu„, powiedział Colaprete. Lód ten powstaje podczas ochładzania się powierzchni Marsa, pomimo że temperatura atmosfery jest na tym obszarze relatywnie wysoka. „Podobny proces obserwujemy na Ziemi w postaci przezroczystej warstwy lodu na szosach„, dodał.

Autor

Ola Woźniak