Na jednym z najnowszych zdjęć Plutona, wykonanym przez sondę New Horizons, widoczne są rozległe równiny, na których nie ma śladów uderzeń meteorytów. Wiek tego regionu jest szacowany na około 100 milionów lat, jest to więc obszar bardzo młody i prawdopodobnie nadal kształtowany przez procesy geologiczne.

„Niełatwo jest wytłumaczyć taką rzeźbę terenu. Odkrycie rozległych, pozbawionych kraterów, bardzo młodych równin przekracza nasze przewidywania sprzed przelotu sondy w pobliżu Plutona.” – mówi Jeff Moore, kierujący grupą do spraw geologii, geofizyki i obrazowania w ramach misji New Horizons.

Ten lodowy teren, wyglądem przypominający popękane, zamarznięte błoto, leży w obrębie obszaru o charakterystycznym kształcie serca i został nieformalnie nazwany Równiną Sputnika. Jego popękana powierzchnia pokryta jest segmentami o nieregularnym kształcie i wielkości około 20 kilometrów, poprzedzielanymi wąwozami. Niektóre z tych zagłębień są wypełnione ciemnym materiałem, z innych wyrastają pasma wzgórz, które zdają się wznosić ponad otaczający je teren. W innych miejscach powierzchnia poprzecinana jest drobnymi zagłębieniami, które mogły zostać ukształtowane przez proces sublimacji (jest to proces przejścia lodu bezpośrednio ze stanu stałego w gazowy).

Naukowcy mają dwie teorie tłumaczące powstanie tego obszaru podzielonego na segmenty. Mogły one powstać w wyniku kurczenia się materiałów tworzących powierzchnię, podobnie jak powstają pęknięcia w zasychającym błocie. Zgodnie z drugą teorią mogą one być produktem konwekcji zachodzącej w zewnętrznej warstwie złożonej z zamarzniętego tlenku węgla, metanu i azotu pod wpływem słabego ciepła z wnętrza Plutona. Na powierzchni lodowych równin są również widoczne ciemne pasma, które zdają się być skierowane w jedną stronę. Mogły one zostać uformowane przez wiatr.

Zdjęcie zostało wykonane w odległości 77 000 kilometrów od Plutona. Są na nim widoczne elementy wielkości 1 kilometra. Naukowcy czekają na zdjęcia jeszcze lepszej jakości, które pomogą im dowiedzieć się więcej na temat tego regionu.

Autor

Avatar photo
Katarzyna Mikulska

Od 2013 roku związana z Klubem Astronomicznym Almukantarat