Perspektywiczne ujęcie jednego z marsjańskich kraterów

Takie ujęcie marsjańskiego krajobrazu zostało uzyskane poprzez złożenie dwóch zdjęć wykonanych w ramach misji Mars Express, pierwsze z marca 2007 roku, drugie z lutego 2017 roku. Widoczny na obrazie krater o średnicy 70 kilometrów i jego okolice pozwalają spojrzeć w przeszłość planety, kiedy to na jej powierzchni występowała ciekła woda.

Obszar ujęty na zdjęciu znajduje się na południowej półkuli Marsa. Jest on fragmentem marsjańskiej równiny Noachis Terra (łac. Ziemia Noego) – jednego z najstarszych (3,7 – 4 miliardy lat) i najbogatszych w kratery regionów Marsa. Występujące w tym miejscu doliny są pozostałościami po przepływającej przez nie wodzie, która miała niemały wpływ na obecne ukształtowanie terenu.

W obrębie krateru występują liczne specyficzne elementy krajobrazu, takie jak widoczny pośrodku materiał, który jest uznawany za odsłoniętą skałę macierzystą, czy mniejszy krater znajdujący się z przodu.

Autor

Avatar photo
Katarzyna Mikulska

Od 2013 roku związana z Klubem Astronomicznym Almukantarat