System planetarny, w którego skład wchodzą dwie planety podobne do Ziemi, został odkryty zaledwie 33 lata świetlne od nas.

Planety orbitują wokół czerwonego karła, gwiazdy 10 razy mniejszej od naszego Słońca.

Ten ekscytujący układ planetarny jest jednym z najbliższych Ziemi. Został wykryty w październiku 2021 roku przez TESS, satelitę NASA skonstruowanego specjalnie do celu poszukiwania egzoplanet. Potwierdzenie, że powtarzające się zmniejszenia jasności gwiazdy HD 260655 wynikają z przemieszczania się planet przed tarczą gwiazdy, zajęło naukowcom aż kilka miesięcy. Ogłosili swoje wyniki w Pasadenie, w stanie Kalifornia, 16 czerwca.

W tym układzie wykryto do dzisiaj dwie planety skaliste o wielkości zbliżonej do Ziemi, ale najprawdopodobniej na żadnej z nich nie występuje życie. Po obliczeniu ich orbit naukowcy stwierdzili, że obydwie planety są zbyt blisko swojej gwiazdy, aby mogła na nich istnieć woda w stanie ciekłym.

Jedna z tych planet, HD 260655b, jest około 1,2 razy większa od Ziemi. Okrążenie gwiazdy centralnej zajmuje tej planecie zaledwie 2,8 dnia ziemskiego. Druga z nich, HD 260655c, jest 1,5 razy większa od Ziemi, a okrążenie gwiazdy zajmuje jej 5,7 dni ziemskich.

Ich gwiazdą centralną jest tak zwany czerwony karzeł, mała gwiazda około 10 razy mniejsza i mniej jasna niż Słońce. Pomimo tego temperatury na powierzchniach planet to odpowiednio 437 stopni Celsjusza dla bliższej i 287 stopni Celsjusza dla dalszej z nich.

Przykłady egzoplanet odkrytych wcześniej przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

Według naukowców planety znajdują się poza ekosferą, w której na planecie mogłoby być życie, jakie znamy. Pomimo tego te dwie planety zapewnią naukowcom możliwość zrozumienia podobnych do Ziemi planet poza Układem Słonecznym.

Obydwie planety umożliwią naukowcom poszerzenie swojej wiedzy o atmosferach planet skalistych. Zawdzięczamy to niskiej jasności gwiazdy. Dzięki zbadaniu atmosfery możliwe będzie sprawdzenie, czy znajduje się na nich woda w jakimkolwiek stanie, a może nawet życie.

Naukowcy nadal badają ten układ, aby sprawdzić, czy nie kryje się w nim więcej planet, z czego niektóre mogłyby znajdować się w ekosferze. Według nich istnieje duże prawdopodobieństwo, że w układzie są jeszcze co najmniej cztery planety, ponieważ większość wykrytych układów planetarnych zawiera pięć lub sześć planet, najczęściej przy gwiazdach takiej samej wielkości, co HD 260655a.

Autor

Małgorzata Jędruszek