Nowa mapa kosmosu, stworzona przez współpracę Atacama Cosmology Telescope, pokazuje nam rozmieszczenie skupisk ciekawego zjawiska, jakim jest ciemna materia, we Wszechświecie. Można powiedzieć, że mapa ta jest kulminacją badań ACT, gdyż została stworzona na podstawie ostatnich 15 lat obserwacji dziś już nieaktywnego teleskopu. Ponadto jest ona kolejnym potwierdzeniem teorii względności Einsteina.

Aby stworzyć tę mapę, naukowcy ze współpracy ACT połączyli zebrane przez teleskop dane dotyczące mikrofalowego promieniowanie tła, czyli rodzaju promieniowania elektromagnetycznego, które jest pozostałością po wczesnych etapach ewolucji Wszechświata, oraz soczewkowania grawitacyjnego, czyli zakrzywienia promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego, prowadzącego do ich skupienia. Ciemna materia zachowuje się nieco inaczej niż znana nam dobrze materia barionowa, z której wszyscy się składamy. Między innymi nie reaguje w żadnym stopniu ze światłem; z tego powodu trudno jest nam ją zaobserwować. Natomiast to, co ciemna materia ma, to masa. Właśnie dzięki masie można ją wykryć za pomocą soczewkowania grawitacyjnego mikrofalowego promieniowania tła, szczególnie jeśli występuje ona w dużych skupiskach. Potwierdza to ogólną teorię względności Einsteina, która przewidywała istnienie tego zjawiska oraz na której oparty jest standardowy model kosmologiczny, model Lambda-CDM. Co więcej, w przyszłości to zjawisko może zostać użyte do potwierdzenia występowanie dużych ilości ciemnej materii w halo galaktyk spiralnych.

Autor

Alex Rymarski