Obserwując światło odległych galaktych astronomowie odkryli wielkie skupisko galaktych odległe od nas o 6,5 miliarda lat świetlnych w znanej olbrzymiej grupie kwazarów. Jest prawdopodobnie największa znana struktura we Wszechświecie.

Galaktyki odkryto dzięki zaabsorbowaniu przez nie światła pochodzącego z jeszcze bardziej odległych kwazarów znajdujących się za obserwowaną grupą.

Tak wielkie struktury są bardzo rzadkie we Wszechświecie. Obserwując te galaktyki widzimy je takimi jakie były kiedy Wszechświat miał jedynie trzecią część obecnego wieku. Tradycyjne teorie ewolucji Wszeświata mają problemy z wytłumaczeniem jak tak wielkie struktury mogły powstać w tak stosunkowo krótkim czasie.

Skupisko galaktych znajduje się na południe od centrum gwiazdozbioru Lwa w obszarze dwa na pięć stopni kątowych. galaktyki znajdują się w wielkim skupisku kwazarów mającym 600 milionów lat świetlnych średnicy.

Obserwacje zostały ogłoszone 8 stycznia w czasie zimowego spotkania American Astronomical Society w San Diego w Californi.

Obserwowana struktura jest zdominowana przez 18 zaobserwowanych tam kwazarów. Kwazary to galaktyki z bardzo jasnymi jądrami, są prawdopodobnie zasilane przez znajdujące się w ich centrum olbrzymie czarne dziury.

Autor

Michał Matraszek