Wczoraj grupa astronomów ogłosiła, że udało im się odkryć kolejnych osiem planet pozasłonecznych. W tym trzy, jak to określili, będące “kuzynami” planet naszego Układu Słonecznego.

Grupa astronomów z USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Belgii odkrywając osiem kolejnych planet pozasłonecznych podbiła całkowitą liczbę znanych planet nie należących do Układu Słoneczengo do prawie 80.

Ogłoszone w poniedziałek wyniki badań bazują na obserwqacjach z użyciem teleskopów położonych w Australii, Kalifornii i na Hawajach.

Na trzy spośród ośmiu planet warto zwrócić szególną uwagę. Ich charakterystyki (masa planety, śrenia obległość od słońca i mimośrodowość orbity) odpowiadają charakterystykom planet należących do naszego układu najlepiej spośród charakterystyk wszystkich znanych dotychczas planet pozasłonecznych.

Pierwsza planeta obiega gwiazdę HD114783 w średniej odległości równej 1,2 j.a. (180 milionów kilometrów), ma masę mniej-więcej taką jak Jowisz i prawie kołową orbitę (mimośród wynosi 0,10).

Druga planeta obiega gwiazdę HD23079 w średniej odległości 1,48 j.a. (222 milionów kilometrów) i dysponuje masą 2,75 razy większą niż Jowisz. Jej orbita jest prawie doskonale kołowa, mimośród wynosi 0,03.

Trzecia planeta obiega gwiazdę HD4208 w średniej odległości 1,69 j.a. (253 milionów kilometrów), mimośrodowość jej orbity wynosi około 0,04. Jej masa to zaledwie 81% masy Jowisza.

Charakterystyki nowo odkrytyh planet bardzo różnią się od znanych dotychczas. Dotąd odkrywano prawie wyłącznie niezwykle masywne planety-olbrzymy, których orbity były silnie eliptyczne, lub były położone bardzo blisko gwiazdy macierzystej.

Pozorne “uprzywilejowanie” masywnych planet o bliskich lub silnie eliptycznych orbitach wiąże się z techniką obserwacyjną pozwalającą odkrywać pozasłoneczne planety. Ich obecności nie stwierdza się bezpośrednio, lecz poprzez obserwację wpływu, jaki mają na gwiazdy wokół których krążą. Najłatwiej dostrzegalne zakłócenie widma gwiazdy wywołują masywne planety przesuwające się stosunkowo blisko powierzchni obieganego słońca.

Tym razem także odkryto planety znacznie się różniące od tych należących do naszego Układu Słonecznego. Planeta obiegająca gwiazdę HD39091 jest przynajmniej 10 razy masywniejsza od Jowisza i znajduje się w odległości od 1,15 do 5,85 j.a. (od 172 do 878 milionów kilometrów) od niej. Inna planeta obiega gwiazdę HD68988 zaledwie w 6,3 dnia, znajdując się w odległości zaledwie 10,5 miliona kilometrów od niej.

Ta ilustracja przedstawia orbity trzech nowo odkrytych przez Anglo-Australian Planet Search planet pozasłonecznych (linie żółte) nałożone na orbity planet naszego Układu Słonecznego (linie czerwone, orbita ziemska wyróżniona na zielono). Rozmiary planet nie są w jednej skali z ich orbitami.

Astronomowie liczą, że wraz z rozwojem technik obserwacyjnych będziemy odkrywać coraz więcej planet podobnych do tych dobrze nam znanych, a być może wkrótce odnajdziemy nawet obiekty bliźniaczo do nich podobne.

Autor

Marcin Marszałek