Ostatnie badania sąsiedztwa Drogi Mlecznej przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik obserwacji pokazują, że odsetek populacji masywnych gwiazd jest znacznie większy niż wcześniej zakładano.

Ostatnio opublikowane zdjęcia galaktyki karłowatej NGC 6822 ukazuje mnogość młodych, gorących i masywnych gwiazd. Phil Massey – astronom z Obserwatorium Lowella uważa, że w tej galaktyce znajduje się przynajmniej 2 razy więcej masywnych gwiazd niż wcześniej przypuszczano. To samo dotyczy obiektu o nazwie IC 10, w której to galaktyce znaleziono także znacznie zwiększoną populację gwiazd Wolfa-Rayeta.

Galaktyka M33 – jedna z sąsiadek Drogi Mlecznej – jest, jak się okazało, bardzo bogata w młode, masywne gwiazdy, w tym gwiazdy Wolfa-Rayeta.

Gwiazdy Wolfa-Rayeta zwykle przekraczają kilkukrotnie masę Słońca, świecą bardzo intensywnie i wypalają się tysiąc razy szybciej niż nasze Słońce tracąc dużą część masy w trakcie. Wciąż wiadomo o nich niewiele. Grupa Masseya pracuje nad zliczeniem tego typu gwiazd w okolicznych galaktykach i porównaniu tej liczby do dłużej istniejących czerwonych nadolbrzymów. Takie porównanie pozwoli naukowcom zweryfikować teorię ewolucji gwiazd.

Massey przewiduje, że ostatnie obserwacje programu zostaną wykonane we wrześniu tego roku, po czym wszelkie fotografie zostaną opublikowane (jeszcze przed 2003 rokiem). Na koniec Massey przedstawi końcowe i kompletne rezultaty pracy.

Autor

Andrzej Nowojewski