Przy użyciu zaawansowanej kamery przeglądu nieba – ACS (Advanced Camera for Surveys) zamontowanej na Kosmicznym Teleskopie Hubble’a międzynarodowy zespół astronomów zidentyfikował “młodocianą” galaktykę pośród skupiska starszych galaktyk. I Zwicky 18 to karłowata galaktyka, która jak się zdaje, może mieć tylko 500 mln lat, co czyni ją najmłodszą ze znanych galaktyk.

Galaktyka I Zwicky 18 znajduje się w odległości 45 mln lat świetlnych (13.8 Mpc) od Drogi Mlecznej, czyli znacznie bliżej niż inne młode galaktyki. Dla porównania – Droga Mleczna liczy 12 miliardów lat, czyli ma bardzo typowy wiek, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie widoczne galaktyki we Wszechświecie.

Jest to niezwykłe, ponieważ spodziewano się, że młode galaktyki formowały się około pierwszego miliarda lat po wielkim wybuchu, a nie około 13 miliardów lat później” – Tłumaczy Trinh Thuan z University of Virginia, [który wraz z Jurijem Izotowem z Obserwatorium Kijowskiego, przestudiował trzy przypadki pobliskich galaktyk o małym współczynniku metaliczności [patrz : artykuł w “The Astrophysical Journal“]. “W związku z tym oczekiwano, że młode galaktyki powinniśmy widzieć na krańcach obserwowalnego Wszechświata, a nie w okolicach naszej Galaktyki“, dodaje Thuan.

Zespół zajmujący się galaktyką I Zwicky 18, jako argument przemawiający za jej młodym wiekiem podaje fakt, że teleskop Hubble’a nie znalazł w niej żadnych gwiazd starszych niż 500 mln lat. Gwiazdy tworzące I Zwicky 18 są – jak powiedzieliby astrofizycy – ubogie w metale, czyli w pierwiastki cięższe niż hel. Metaliczność jest jednym ze wskaźników wieku gwiazd, ponieważ ciężkie pierwiastki tworzą się w ciągu długotrwałych procesów jądrowych.

Inny zespół astronomów upiera się, że galaktyka jest starsza. Goran Ostlin z Obserwatorium Sztokholmskiego oraz Mustapha Mouhcine z University of Nottingham użyli innego narzędzia teleskopu Hubble’a. Przy pomocy kamery/spektrometru NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) znaleźli oni populację chłodnych, czerwonych gwiazd, starszych niż te obserwowane przez Thauna i Izotowa. Ostlin i Mouhcine oszacowali na podstawie obserwacji tych gwiazd, że wiek galaktyki I Zwicky 18 to jeden miliard lat – co jednak wciąż oznacza, że galaktyka jest względnie młoda. Wyniki badań Ostlina i Mouhcine’a zostaną opublikowane w “Astronomy & Astrophysics“.

Choć kwestia wieku I Zwicky 18 wydaje się już rozstrzygnięta, to pozostaje jeszcze jedna zagadka: dlaczego badane gwiazdy zaczęły powstawać tak późno? Thuan i Izotow twierdzą, że galaktyka długo pozostawała w embrionalnej fazie chłodnego, pierwotnego obłoku wodoru i helu. Jednak nie rozwiązano problemu, co ją z tej fazy w końcu wyrwało. Jedna z teorii mówi, że przechodząca w pobliżu inna galaktyka mogła wywołać zaburzenia grawitacyjne i w efekcie wywołać zapadanie się chłodnej, pierwotnej materii i powstawanie gwiazd.

Autor

Leszek Błaszczyk

Komentarze

  1. jrs    

    Nowa dziewczynka w mieście — Tytuł jest nieco dwuznaczny. Czyżby PT Redaktorzy zamierzali poprawić czytelnictwo niusów.

    1. Jan Wiślak    

      Nowa dziewczynka w mieście — Myślę, że to nie tytuł jest dwuznaczny, tylko redaktor się nasłuchał ,,Trójki” i używa słownictwa Marka Niedźwieckiego 😀

Komentarze są zablokowane.