Wykorzystując krążącego wokół Ziemi satelitę COROS (wystrzelonego ESA i CNES, agencje kosmiczne: europejską i francuską), udało się zastosować techniki znane sejsmologom do poznawania wnętrz gwiazd innych niż Słońce. Badano trzy gwiazdy leżące poza Układem Słonecznym.

Rozchodzenie się fal sejsmicznych w Ziemi dostarcza nam informacji o budowie wnętrza naszej planety. W podobny sposób, badając propagację takich fal w Słońcu i innych gwiazdach, dowiedzieć się można wiele o wnętrzach tych ciał niebieskich. Nauka zajmująca się takimi badaniami nosi nazwę heliosejsmologii. Dzięki niej stworzono kompleksowe modele tego, co dzieje się we wnętrzu Słońca. Różne warstwy okazały się obracać z różnymi prędkościami, co staje się źródłem pola magnetycznego, a co za tym idzie, aktywności słonecznej.

Oscylacje powierzchni Słońca mogą być bezpośrednio śledzone i wykorzystywane do tworzenia narzędzi heliosejsmologii. Analogiczne obserwacje oscylacji na powierzchniach innych gwiazd badać można mierząc zmiany światła emitowanego przez te gwiazdy podczas takich drgań i odtwarzając dzięki temu ich wewnętrzną strukturę oraz sposób w jaki energia transportowana jest na powierzchnię.

Próbowano już badać gwiezdne oscylacje z powierzchni Ziemi, ale możliwości były bardzo ograniczone” – mówi Malcolm Fridlund z ESA. „Niełaskawa pogoda i niemożność obserwowania gwiazd w dzień zmusiły astronomów do przerwania badań„.

Satelita COROT umożliwia nieprzerwane obserwacje, a jego nowoczesne urządzenia potrafią zmierzyć bardzo niewielkie zmiany jasności gwiazd. Obserwatorium daje nowe spojrzenie na naszą gwiezdną okolicę. W czasie ostatnich badań przyglądano się trzem gwiazdom podobnym do Słońca: HD499933, HD181420 i HD181906, odkrywając „trzęsienia” zachodzące w ich wnętrzach.

Artystyczna wizja satelity COROT, który został wystrzelony w 2006 roku. Celem tej misji prowadzonej przez ESA i CNES jest szukanie planet poza Układem Słonecznym i badanie sejsmologii gwiazd.

Fakt że COROTowi udało się zbadać gwiazdy podobne do Gwiazdy Dziennej jest wielkim krokiem w kierunku poznania ogólnej wiedzy o wnętrzach słońc” – mówi Fridlund. „Co więcej, dzięki tym badaniom lepiej zrozumiemy także nasze Słońce„.

COROT został wystrzelony pod koniec 2006 roku. Jego zadaniem, oprócz badań sejsmologii gwiazd, jest poszukiwanie planet krążących wokół nich. Do tej pory udało mu się zaobserwować ich sześć.

Autor

Michał Matraszek