Jedno z największych badań naszej galaktyki zostało właśnie ukończone. ATLASGAL (APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy) zbadał ogromne obszary rozkładu zimnego gazu, aby zrozumieć, w jaki sposób i gdzie powstają gwiazdy.

Do tej pory, badanie przyniosło 70 prac naukowych, a w najnowszej publikacji astronomowie połączyli dane badawcze z obserwacji satelity Planck Europejskiej Agencji Kosmicznej. W artykule, który ukazał się w Astronomy&Astrophysics, wyszczególniono rozmieszczenie gęstych obszarów formowania się gwiazd i precyzyjnie obliczono szybkość powstawania gwiazd w naszej galaktyce. W Drodze Mlecznej tworzy się 13 gwiazd masy Słońca co każde 10 lat.

Projekt ten był możliwy dzięki teleskopowi APEX (Atacama Pathfinder EXperiment) w Chile, prekursorowi ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), który bada Wszechświat w przedziale długości fal od podczerwieni do fal radiowych.

Jak tłumaczą naukowcy, jesteśmy w stanie prowadzić szczegółowe obserwacje Galaktyki, ponieważ znajdujemy się wewnątrz niej. Kiedy patrzymy na Drogę Mleczną, widzimy ciemne pasy. To właśnie te pasy są miejscem, w którym w naszej galaktyce powstają gwiazdy.

Porównanie pokazujące centralne obszary Drogi Mlecznej obserwowane w różnych długościach fal.

Zrozumienie, jak zmieniała się i wciąż zmienia nasza galaktyka, ma istotne znaczenie dla uzyskania pełnego spisu formowania się gwiazd. Ostateczny katalog obejmuje obszar 420 stopni kwadratowych nieba. To ponad 4 razy więcej niż w pierwszym badaniu ATLASGAL.

Chociaż badanie ATLASGAL zakończyło się już, nie jest ono końcem, a początkiem. ATLASGAL podpowiedział nam, gdzie szukać, gdzie znajdują się interesujące dla nas regiony w Galaktyce. Możemy również studiować, w jaki sposób obszary te się załamują, tworząc gwiazdy.

Obserwacje podejmowane w następstwie nie odbędą się tylko w falach submilimetrowych, ale również w innych długościach fal, co pozwoli nam lepiej zrozumieć te ważne regiony.

Autor

Avatar photo
Julia Liszniańska

Była redaktor naczelna AstroNETu i członek Klubu Astronomicznego Almukantarat. Studentka informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Stypendystka m.in. programów: TopMinds organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, Microsoft Career Club oraz G4G Nokia.