Jedną z zaskakujących cech czarnych dziur jest to, że pomimo iż promieniowanie nie może się z nich wydostać, otaczająca materia może tworzyć intensywne rozbłyski promieniowania elektromagnetycznego. Gdy czarne dziury się poruszają, wyemitowane światło może odbijać się od chmur gazu i pyłu, podobnie tak jak wiązki światła z reflektorów samochodowych rozpraszają się we mgle.

Nowa sonifikacja zmienia te „echa świetlne”, pochodzące z czarnej dziury V404 Cygni, w dźwięk. Zlokalizowany blisko 7 800 lat świetlnych od Ziemi V404 Cygni jest układem zawierającym czarną dziurę, o masie między 5 a 10 razy większej od masy Słońca, przyciągającą materię z okrążającej ją gwiazdy. Materia tworzy dysk, który otacza gwiazdową czarną dziurę.

Materia okresowo generuje rozbłyski promieniowania, w tym rentgenowskiego. Gdy promieniowanie rentgenowskie przemieszcza się, na swojej drodze między V404 Cygni a Ziemią napotyka chmury gazu i pyłu i jest ono rozpraszane pod różnymi kątami. Teleskop kosmiczny Chandra oraz satelita Swift uchwycili rentgenowskie echa świetlne w pobliżu V404 Cygni. Ponieważ astronomowie dokładnie znają prędkość światła i precyzyjnie wyznaczyli odległość do tego układu, mogą obliczyć, kiedy te emisje nastąpiły. Te dane, wraz z innymi informacjami, pomagają astronomom dowiadywać się więcej o chmurach gazowych, w tym o ich składach i położeniach.

Ilustracja przedstawiająca, jak powstały pierścienie widziane przez Chandra.

Sonifikacja V404 Cygni przetwarza dane z CXO i XRT na dźwięk. Podczas sonifikacji kursor przesuwa się po kole, kierując się od centrum zdjęcia. Gdy przechodzi przez echa świetlne wykryte w promieniowaniu rentgenowskim (widoczne na ilustracji jako koncentryczne niebieskie pierścienie – Chandra, lub czerwone – Swift), występują dźwięki przypominające tykanie i zmiany w głośności, wskazujące wykrycie fali i wahania jasności. W celu odróżnienia danych z dwóch teleskopów dane z Chandra przedstawione są w wyższych częstotliwościach, natomiast dane z Swift w niższych. Oprócz promieniowania rentgenowskiego ilustracja zawiera dane optyczne z Digitized Sky Survey, które ukazują gwiazdy w tle. Każda gwiazda w spektrum widzialnym wywołuje rozbrzmienie nuty. Głośność i wysokość nuty zależy od jasności danej gwiazdy.

 

Więcej sonifikacji danych astronomicznych, jak również dodatkowe informacje o przebiegu interpretacji są na stronie: https://chandra.harvard.edu/sound/

Więcej ujęć, multimediów i powiązanych materiałów Chandra: http://www.nasa.gov/chandra

Wspomniane sonifikacje dokonane były przez Chandra X-ray Center (CXC) i uwzględnione jako część programu Universe of Learning (UoL). Współpraca była prowadzona dzięki: specjalistce od wizualizacji Kimberly Arcand, astrofizykowi Mattowi Russo i muzykowi Andrew Santaguidzie (obaj są z projektu SYSTEM Sounds). Centrum Lotów Kosmicznych imienia George’a C. Marshalla nadzoruje program CXO. Chandra X-ray Obserwatory kontroluje badania z Cambridge w Massachusetts i operacje lotnicze z Burlington w Massachusetts. Materiały projektu NASA Universe of Learning oparte są na pracach wspieranych przez NASA poprzez umowę o współpracy, o numerze NNX16AC65A, z Space Telescope Science Institute, współpracującym z Caltech/IPAC, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i Laboratorium Napędu Odrzutowego.

Korekta – Matylda Kołomyjec

Autor

Amelia Staszczyk