Jesteśmy w trakcie tegorocznej akcji letniej Klubu Astronomicznego Almukantarat. Od 5 do 18 sierpnia trwał obóz naukowy dla absolwentów gimnazjum, który został zorganizowany w ośrodku harcerskim w Rączkach. Natomiast tydzień temu, 19 sierpnia, rozpoczął się w ośrodku „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim obóz dla uczniów liceum, który zakończy się 2 września.

Obozy naukowe Klubu Almukantarat są organizowane już od wielu lat. Uczestnikami tych spotkań jest pochodząca z całej Polski młodzież, która chce rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Na obozach nie brakuje również mniej naukowych zajęć – organizowane są wycieczki po okolicy, gry terenowe oraz wieczorne ogniska połączone ze śpiewankami.

Obóz dla nowego naboru (2012) - gra w siatkówkę

Dzień Sportu – na zdjęciu uczestnicy w trakcie meczu w siatkówkę. Zdjęcie wykonała Elżbieta Wajdzik.

W trakcie tegorocznego obozu dla osób po trzeciej klasie gimnazjum prowadzone były zajęcia z podstaw astronomii (między innymi astronomia sferyczna, ewolucja gwiazd), matematyki (funkcje, logarytmy, liczby zespolone), fizyki (doświadczenia) oraz informatyki. Ważnym elementem były również obserwacje nocnego nieba – w tym nauka położenia gwiazdozbiorów oraz obserwacje ciekawych obiektów za pomocą teleskopów.

Obóz dla nowego naboru (2012) - zajęcia

Część zajęć odbywała się na świeżym powietrzu. Na zdjęciu uczestnicy podczas zajęć z podstaw astronomii. Zdjęcie wykonała Elżbieta Wajdzik.

W tym roku brało udział w obozie dla gimnazjalistów aż 74 uczestników. W ramach zachęcenia do rozwijania swoich pasji oraz utrwalenia wiedzy z zajęć, uczestnicy mogli wziąć udział w Lidze Zadaniowej. W tym roku w Lidze zostały nagrodzone trzy osoby: Piotr Tarnowski, Filip Domański oraz Aleksander Łyczek.

Dobre warunki pogodowe umożliwiły w tym roku zapoznanie uczestników obozu dla młodszych z astrofotografią. Obóz dla gimnazjalistów obejmował maksimum roju Perseidów, dzięki czemu mogły zostać przeprowadzone specjalne obserwacje meteorów. Tradycyjnie odbył się również wyjazd do Planetarium Śląskiego w Chorzowie, w czasie którego uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zaznajomienia się nie tylko z niebem widocznym na naszych szerokościach geograficznych, ale również z wyglądem nieba południowego. Został zaprezentowany także największy w Polsce refraktor.

Natomiast plan zajęć na obozie dla starszych, czyli dla osób po pierwszej i drugiej klasie liceum, obejmuje sesję referatową, podczas której uczestnicy prezentują krótkie, kilkunastominutowe wystąpienia na wybrany przez siebie temat. Poza referatami prowadzone są zajęcia z nauk ścisłych, wykraczające częściowo poza zakres liceum oraz ćwiczenia omawiające zadania z olimpiad przedmiotowych.

Obóz dla starszych (2012) - sesja referatow

Uczestnicy obozu dla starszych w czasie sesji referatowej. Zdjęcie wykonał Michał Kawalec.

Odpowiednie warunki na obserwacje pozwoliły przeprowadzić na obozie dla licealistów pierwsze serie Ligi Obserwacyjnej, w trakcie której uczestnicy zaznaczają na mapkach gwiazdozbiory i wyznaczone obiekty. Rozpoczęła się też sesja referatowa, a pierwsze zajęcia naukowe obejmowały między innymi astronomię sferyczną, topologię, macierze oraz informatykę. Odbyła się również wycieczka po okolicy do pobliskiego rezerwatu Węże.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze w ciągu obozu w Załęczu i uda nam się przeprowadzić jeszcze wiele obserwacji oraz innych zajęć.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu