Zielona Góra jest miastem niezwykle ważnym dla polskiej astronomii. Znajduje się tutaj Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego im. profesora Janusza Gila, jednak dla przybywających z całej Polski uczestników jesiennego seminarium Klubu Astronomicznego Almukantarat znalazły się również mniej związane z nauką atrakcje.

Uczestnicy seminarium z panem dr. Markiem Sendykiem – przewodnikiem po Wieży Braniborskiej

24 października jest datą szczególnie ważną dla tegorocznych absolwentów gimnazjum – rozpoczęli oni wtedy swoje pierwsze spotkanie śródroczne. Już następnego dnia uczestnicy zmierzyli się z największym wyzwaniem – sesją referatową. Tematem przewodnim był Układ Słoneczny. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja miała trudne zadanie polegające na wyłonieniu zwycięzców sesji. I miejsce otrzymała Zofia Księżak za referat pt. „Pas Kuipera i rubieża Układu Słonecznego”, II miejsce zajęła Eliza Płotnikowa za referat „Historia powstania Układu Słonecznego”, natomiast wyróżnienia otrzymali: Michał Kołodyński – „Sztuczne satelity Ziemi” oraz Piotr Nowosielski – „Historia podboju Księżyca”. Nagrodę publiczności otrzymała Aleksandra Walczybok, która opowiedziała o Czerwonej Planecie w referacie pt. „Mars – planeta (budowa, powierzchnia, atmosfera, problem wody)”.

Jeden z wyróżnionych – Michał Kołodyński – w trakcie swojego referatu o sztucznych satelitach

Poza sesją referatową uczestnicy mieli okazję poznać bliżej historię Zielonej Góry, zwiedzić Palmiarnię, Park Winny, a także stare miasto. Jednym z punktów programu ściśle związanym z astronomią było odwiedzenie Wieży Braniborskiej, gdzie wysłuchali oni krótkiego wstępu o jej historii i powiązaniu z Uniwesytetem Zielonogórskim, a następnie udali się na górę, aby podziwiać panoramę miasta.

Uczestnicy mieli również okazję, aby wysłuchać wykładu o pulsarach, który poprowadził dr hab. Wojciech Lewandowski na wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dodatkowo odwiedzili oni Centrum Nauki Keplera, gdzie mogli skorzystać z oferty Centrum Przyrodniczego oraz Planetarium Wenus. Podczas pobytu w Centrum Przyrodniczym, można było sprawdzić i przeprowadzić wiele doświadczeń fizycznych, a także odwiedzić czasową wystawę pt. „Kalejdoskop”. Natomiast pokaz w Planetarium Wenus – „Space Rock Symphony”, z pewnością dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń.

Zdjęcie grupowe przy pomniku Bachusa

W niedzielę uczestnicy udali się na kręgle, aby wspólnie spędzić czas na zabawie oraz rywalizacji. Podczas chłodnych wieczorów była okazja, aby integrować się podczas gier, a także śpiewanek.

Ostatniego dnia, po pożegnaniu, uczestnicy i członkowie kadry udali się do domów, wyczekując już informacji o kolejnych spotkaniach. Organizatorzy – Aleksander Łyczek oraz Mateusz Bronikowski – świetnie poradzili sobie z tym zadaniem i wszelkimi trudnościami.

Autor

Eliza Płotnikowa