Z dokładnością do kilku milimetrów wyznaczono współrzędne stacji laserowej w Borowcu pod Poznaniem będącej częścią Obserwatorium Astrogeodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Stacja laserowa w Borowcu – współdziałając ze światowym systemem obserwacji laserowych (International Laser Ranking Service) – śledzi stale 16 satelitów – między innymi LAGEOS l, LAGEOS 2, ERS-2, Topex, Starlette, Stellar, Ajisai oraz satelity GLONASS i GPS” – powiedział dr Jerzy Nawrocki z CBK PAN.

Laserowe impulsy odbijane od satelitów pozwalają na precyzyjne obliczanie ich orbit, co jest następnie podstawą do wyznaczania z dużą dokładnością współrzędnych stacji. Znajomość współrzędnych poszczególnych stacji i odległości między nimi umożliwia śledzenie procesów geodynamicznych na naszej planecie.

Znajomość dokładnej pozycji wybranych punktów oraz odległości między nimi pozwala przy powtarzaniu pomiarów wykryć nawet niewielkie zmiany. Za pomocą laserowych pomiarów prowadzone są badania dryfu kontynentów, przesuwania się biegunów ziemskich i zmian ruchu obrotowego naszej planety. Pomiary z Borowca wykorzystywane są m.in. w międzynarodowym programie geodynamicznym Wegener, obejmującym badania ruchu kontynentów styku Europy i Afryki.

Autor

Marcin Marszałek