Dyrektor NASA Dan Goldin odebrał w Waszyngtonie najwyższe odznaczenie francuskie: Order Legii Honorowej.

Dyrektor został nagrodzony za działania na rzecz współpracy amerykańsko-francuskiej w dziedzinie lotów kosmicznych i eksploatacji kosmosu. Dan Goldin odebrał odznaczenie z rąk Ambasadora Francji, Jego Ekscelencji Francois Bujon de l’Estang w czasie ceremonii w rezydencji Ambasadora.

To rzadkie i zarazem olbrzymie wyróżnienie znaleźć się pośród wielkich osobistości historycznych, które również zostały tak prestiżowo odznaczone. Jestem z tego bardzo dumny” – powiedział Goldin.

Początki Orderu sięgają czasów, gdy odkrywcy francuscy przedzierali się przez dzikie tereny Ameryki. Dziś ludzkość stawia swe pierwsze kroki pośród dzikiej i zimnej przestrzeni kosmosu. Order został ustanowiony przez Napoleona w 1802 roku, w celu nagradzania wyjątkowych zasług cywilnych i wojskowych dla Francji. Obecnie odznaczenie jest przyznawane osobom, które zasłużyły się dla ludzkości.

NASA ściśle współpracuje z Francuską Agencją Kosmiczną (CNES) w kwestiach konstrukcji ISS, eksploracji Marsa, obserwacji satelitarnych oraz podróży francuskich astronautów.

Autor

Andrzej Nowojewski