10 stycznia zakończył się trwający od 6 stycznia 2002 roku 199 Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego (American Astronomical Society – AAS). Spotkanie miało miejsce w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbia), zgromadziło 2200 profesjonalnych astronomów z całego świata i zapisało się w historii jako drugie pod względem wielkości. Jak widać, przedstawione w 154 sesjach prezentacji i plakatów ostatnie odkrycia i aktualności astronomiczne wciąż jeszcze staramy się choćby częściowo zrelacjonować.

Autor

Marcin Marszałek